Koľko by zarobila žena, keby sa „povolanie matka“ preplácalo?

 • Ženy sú na celom svete sú najviac ohrozované chudobou
 • Materstvo spoločnosťou nie je dostatočne ohodnotené
 • Mamičky zvládajú množstvo zamestnaní naraz, mohli by byť „pracháčky“
love-people-woman-755028
 • Ženy sú na celom svete sú najviac ohrozované chudobou
 • Materstvo spoločnosťou nie je dostatočne ohodnotené
 • Mamičky zvládajú množstvo zamestnaní naraz, mohli by byť „pracháčky“

Pojem matka je v dnešnej dobe niečo ako dobrovoľníctvo, dalo by sa povedať. Matka je ale stále živý tvor, ktorý potrebuje mať adekvátne preplatený svoj pracovný čas a malo by byť o ňu postarané. Po uplynutí polročnej materskej dávky, ktorá je dnes pomerne slušná, má zrazu nárok len na cca 200-eurový rodičovský príspevok. Starostlivosť o dieťa je však stále rovnaká a stále nemôže ísť do práce. Dve stovky ani zďaleka nepokryjú jej mesačné náklady. Ak otec nezarába nadštandardne, mnohé rodiny môžu byť s finančného hľadiska materstvom „poškodené“.

Prečo sa tým vôbec zaoberáme? Pretože ženy sú podľa výskumov najčastejšie ohrozované chudobou, kvôli rôznym formám diskriminácie. Väčšina žien celý život pracuje na „projekte dieťa/deti,“ ale cíti sa nedocenená, napriek zväčša úspešnému výsledku.

Túžbu po dieťati a iné pudy teraz vynecháme a pozrieme sa na povolanie matky čisto z finančného hľadiska. Štát potrebuje dane, a na to, aby ich mal kto platiť treba ľudí a ľudia potrebujú pre svoje šťastie a rôzne služby iných ľudí. Niekto ich ale musí vychovať a ideálne, vychovať dobre. Rodičovstvo nevyhnutne zahŕňa aj obetu, ale samo osebe nemá byť obetou.

Dieťa bude  jedného dňa práceschopný človek a za svoj život na daniach zaplatí obrovské peniaze. Keď má napr. priemernú mzdu 1 004 eur, zamestnávateľ za neho odvedie štátu 353 eur navyše, a pracantovi po zdanení ostane v čistom 765 eur, z ktorých opäť platí dane za všetko, čo si kúpi.

Koľko by zarábali ženy, keby bolo povolanie matka spravodlivo platené?

Office manažérka – priemerný plat 1 108 eur

 • Vedenie evidencie, tvorba programu a dohľad nad dodržiavaním termínov členov rodiny (prehliadky u lekára, plnenie domácich úloh, včasný odchod/príchod do školy/na krúžky atď.)
 • zodpovednosť za chod domácnosti a iná administratívna podpora.

Animátorka voľného času – priemerný plat 657 eur

 • organizovanie voľného času detí (zahŕňa i partnera), vymýšľanie zábavných, vzdelávacích, kultúrnych či športových aktivít.
 • Spolupráca pri hraní hier, zodpovedný dozor, rozhodca, sprievod, motivátor

Kuchárka – priemerný plat 910 eur

 • príprava raňajok, desiaty, obedov, olovrantov, večerí, servírovanie.
 • zodpovednosť za kvalitu potravín, vyváženú stravu zohľadňujúc chute členov rodiny, dodržiavanie hygienických štandardov

Taxi alebo osobný sprievod podľa potreby, cca 700 eur

 • rozvoz detí do školy, zo školy, k lekárom, na krúžky, sprievod a dozor na ihrisku, na výletoch, na dovolenke a inde.
 • čerpanie pohonných hmôt a udržiavanie interiéru a exteriéru vozidla

Finančná/krízová manažérka – priemerný plat 2 885 eur

 • analýza finančnej situácie, zabezpečovanie strategického finančného plánovania domácnosti pri nízkych príjmoch a vysokých výdavkoch.
 • plánovanie, sledovanie a riadenie výdavkov domácnosti

Upratovačka – priemerný plat 522 eur

 • zodpovednosť za poriadok vo všetkých priestoroch domácnosti
 • umývanie okien, riadu, vysávanie, utieranie prachu, dezinfekcia kúpeľne, čistenie podláh, vysýpanie odpadkových košov a podobne.

Asistentka učiteľa – priemerný plat 717 eur

 • asistencia pri tvorbe domácich úloh, pomoc pri učení, kreatívny výklad

Vychovávateľka a opatrovateľka -priemerný plat 751 eur

 • rozvíjanie vedomostí, zručností a návykov detí
 • starostlivosť o hygienu, čistenie exkrementov
 • sprievod detí na vychádzkach, výletoch a dovolenkách.

Kultúrna referentka -priemerný plat 730 eur

 • organizovanie kultúrno-spoločenských či športových aktivít pre členov rodiny
 • vytváranie, selekcia a archivovanie fotografií z rodinného života.

Zdravotná sestra – priemerný plat 801 eur

 • ošetrovanie drobných poranení, meranie teploty, podávanie liekov a iná asistencia.
 • odoberanie vzoriek biologického materiálu pre potreby preventívnych prehliadok
 • Celodenná pohotovosť a nočné služby

Psychologička – priemerný plat 1 055 eur

 • starostlivosť o zdravý psychický vývoj detí, o vzťah s manželom, utešovanie a motivácia všetkých členov rodiny, starostlivosť o ich duševný stav, riešenie psychických problémov, riešenie vzdoru, rôzne ťažké stavy
 • vyžaduje odolnosť voči únave, stresu, vysokej záťaži, úzkosti, depresí, nadľudskú trpezlivosť, sebaovládanie

Projektová manažérka – priemerný plat 1 808 eur

 • manažovanie „projektov“ – detí, výber jaslí, škôl, pomoc, support a kontrola pri štúdiu, smerovanie detí k perspektívnemu uplatneniu
 • spravovanie všetkých oblastí života detí, hodnotenie, analýza aktuálneho stavu a ďalšieho vývoja, plánovanie, pravidelné vzdelávanie, operatívne riešenie problémov

Uvedené priemerné platy pochádzajú v portálu platy.sk

Všetky tieto povolania mama vykonáva bez nároku na plat či dovolenku a aj keď deti vyrastú, pokračuje v niektorých funkciách, ako napr. finančná manažérka, osobná radkyňa, psychologička, opatrovateľka, zdravotná sestra, garant strechy nad hlavou, atď. Všetci samozrejme vieme, že matka má nevyčísliteľnú hodnotu a deti privádza na svet nezištne. Je však smutné, keď kvôli tomu časť života musí živoriť.

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech