Koľ­ko v sku­toč­nos­ti trvá úspeš­ný A/B test

Andrej Salner / 6. októbra 2014 / Business

Pred­stav­te si kla­sic­kú

Pridať komentár (0)