Koľko v sku­toč­nosti trvá úspešný A/B test

Andrej Salner / 6. októbra 2014 / Business

Pred­stavte si kla­sickú

Pridať komentár (0)