Košičanky ručne šijú tašky z reklamných bannerov. Recyklujú tak jeden z najpoužívanejších plastov na zemi

  • Dorka Bags sú unikatné tašky vyrobené z nevyužitej banerovej reklamy, ktorej máme na Slovensku viac než dosť
  • PVC materiál, z ktorého je vyrábaná, je tretím najpoužívanejším plastom na zemi
  • Košičanky, ktoré mali problém nájsť si prácu, ich dnes šijú v tisícoch kusoch
tass
Dorka Bags sashe.sk
  • Dorka Bags sú unikatné tašky vyrobené z nevyužitej banerovej reklamy, ktorej máme na Slovensku viac než dosť
  • PVC materiál, z ktorého je vyrábaná, je tretím najpoužívanejším plastom na zemi
  • Košičanky, ktoré mali problém nájsť si prácu, ich dnes šijú v tisícoch kusoch

Nezisková organizácia Dorka v spolupráci so Spoločnosťou Úsmev ako dar a eventovou agentúrou Creative Pro Košice vyvinula unikátny strat upový projekt V rámci neho skupina Sloveniek šie nákupné tašky z materiálu, ktorý by inak skončil ako enviromentálna záťaž. Ide o takzvanú odpadovú banerovinu, z ktorej vznikajú vkusné doplnky na každodenné použitie.

Tento projekt vznikol aj preto, že bežné pracovné ponuky na východnom Slovensku nezodpovedajú obmedzeným možnostiam množstvu osamelých matiek, ktoré tu žijú. Práca na 8-12 hodín denne v zmenových prevádzkach je tak nemožná.

Sku­pina Slo­vá­kov preto zre­a­li­zo­vala ná­pad ši­tia ná­kup­ných či plá­žo­vých ta­šiek priamo v pries­to­roch krí­zo­vého cen­tra Dorka v Košiciach pod náz­vom DORKA bag – Taška, ktorá má prí­behPri výrobe týchto tašiek používajú výlučne finančne výhodný vstupný materiál – odpadovú reklamnú banerovinu z rôznych eventov, ktorá takto dostáva svoju druhú, ekologickú a prakticky využiteľnú podobu.

Okrem svojho čisto materiálneho príbehu dostáva taška aj jeden, za ktorým stojí individuálna životná cesta každej šičky, ktorá stála za jej vznikom. Zakúpením tašky Dorka bags ľudia podporia najmä prácu žien – matiek žijúcich v centre Dorka, a zároveň aj technologické vybavenie šijacích dielní či iných potrebných materiálov a doplnkov na ich ušitie. Unikátne tašky, z ktorých každá je originál kúpiš aj na sashe.sk.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech