Kre­a­tívna Ali­son Morit­sugu a jej krásne maľby na mŕt­vych stro­moch, ktoré zobra­zujú ich pôvod

Veronika Horváthová, existuje.sk / 10. augusta 2016 / Zaujímavosti

Umel­kyňa Ali­son Morit­sugu zobra­zuje prí­behy prí­rody vo svo­jich nezvy­čaj­ných maľ­bách. Využíva totiž samotné stromy, ktoré museli byť zoťaté ako svoje maliar­ske plátno a roz­práva na nich ich prí­beh. Jed­no­du­cho pek­rásne !

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Existuje.sk!

zdroj: existuje.sk, zdroj foto­gra­fií: mymodernmet.com

Pridať komentár (0)