Kre­a­tívny bežec beží vysní­vané trasy fanú­ši­kov Star Wars

Martin Bohunický / 25. decembra 2015 / Zaujímavosti

Bežci v ame­ric­kom Port­lande — ktorí sú tiež fanú­šikmi Star Wars — si môžu zabe­hnúť trasy ako “Stormt­ro­oper” alebo “TIE Figh­ter”.

Gene Lu je cha­lan, ktorý sa roz­ho­dol cez Nike+ zazna­me­ná­vať svoje trasy, pri­čom z GPS záznamu vytvo­ril obrazce zo Star Wars. Vytvo­ril už trasy, kto­rými nakres­lil Darth Vadera, Stormt­ro­opera, AT-AT a TIE Figh­ter — z čoho mi vyplýva, že Lu je na tem­nej strane. Všetky cesty môžeš nájsť na jeho Ins­ta­grame.

Tieto behy nie sú pre neskú­se­ných ničím jed­no­du­chým a posky­tujú hneď nie­koľko obtiaž­ností. Tak naprí­klad TIE Figh­ter má 8 kilo­met­rov, kým Darth Vader celých 25 kilo­met­rov.

A čo my, necháme sa zahan­biť? Keby si niečo podobné vytvo­ril na Slo­ven­sku, okam­žite mi volaj. Obú­vam tenisky a idem!

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)