KVÍZ: Dejepis nie sú len nudné dátumy. Zvládol by si maturitnú skúšku z tohto predmetu?

  • Dejepis je pre mnohých žiakov zábavou a dokonca sa rozhodnú absolvovať aj maturitnú skúšku z neho
  • Neraz sa hovorí, že ľudia, ktorí nepoznajú históriu, sú odsúdení zopakovať si ju
  • Ako si na tom ty? Trúfaš si na maturitu z dejepisu? Otestuj sa v našom kvíze
Matura
TASR/Roman Hanc
  • Dejepis je pre mnohých žiakov zábavou a dokonca sa rozhodnú absolvovať aj maturitnú skúšku z neho
  • Neraz sa hovorí, že ľudia, ktorí nepoznajú históriu, sú odsúdení zopakovať si ju
  • Ako si na tom ty? Trúfaš si na maturitu z dejepisu? Otestuj sa v našom kvíze

Nad dejepisom mnohí krútia nosom, ako nad predmetom, ktorý sa treba len naučiť naspamäť. Dejepis je pre mnohých žiakov zábavou a dokonca sa rozhodnú absolvovať aj maturitnú skúšku z neho.

„Získané dejepisné vedomosti, zručnosti a hodnoty majú žiakom umožniť orientovať sa v spleti politických, ekonomických, sociálnych a kultúrnych faktov, s ktorými sa budú stretávať vo svojom živote. Dejepis má významnú úlohu v procese prípravy žiaka k občianstvu, a teda aj pri formovaní vzťahu k historickému dedičstvu vlastného národa i ľudstva,“ popisuje dejepis Štátny pedagogický ústav. 

Neraz sa hovorí, že ľudia, ktorí nepoznajú históriu sú odsúdení opakovať ju. Ako si na tom ty? Trúfaš si na maturitu z dejepisu? Otestuj sa v našom kvíze, či by si ju naozaj zvládol. 

Ktorý z týchto druhov sa považuje za najstarší?

17092015Ganovce_geopark_sochy_9285264 TASR/Oliver Ondráš
Správne! Nesprávne!

Homo habilis (človek zručný) patrí k hominidom, ktorí sa vyskytovali pred 2,5 -1,4 miliónmi rokmi, v období starého paleolitu. Boli to prví tvorcovia kultúry, ktorí vyrábali primitívne kamenné nástroje. Medzi zástupcov okrem Homo habilisa patrí aj Homo rudolfensis a Homo ergaster (človek pracovitý).

Ako sa nazýval egyptský panovník?

17august2014_Tutanchamon_vystava_8176424 TASR/Martin Baumann
Správne! Nesprávne!

Vrcholným štátom bol panovník, ktorý sa nazýval Faraón. Predstavoval stelesnené božstvo. V kráľovskej titulatúre a na symboloch moci bola zobrazovaná jeho bohmi podporovaná autorita, ako aj jeho vláda nad oboma súčasťami Egypta.

Homérska doba sa skončila približne okolo roku:

Homer_British_Museum Wikipedia/JW1805
Správne! Nesprávne!

Homérske alebo Temné obdobie trvalo v období 1200 - 800 pred naším letopočtom. Jediným písomným prameňom tohto obdobia sú homérske eposy Iliada a Odysea, preto sa považuje obdobie informačného temna.

Ktorá udalosť sa tradične spája so zánikom Veľkej Moravy?

20150806_vystVMexpo_016275163 TASR/Michal Svítok
Správne! Nesprávne!

Zánik Veľkej Moravy sa spája s viacerými udalosťami, ktoré ju nasmerovali k jej zániku. Po smrti Svätopluka ešte viac zosilnili snahy českých kniežat na odtrhnutie od Veľkej Moravy. V lete roku 907 potom nasledovali rozhodujúce tri bitky pri Bratislave (Brezalauspurcu), ktoré sa tiež nazývajú bavorsko-maďarská vojna. Bavori utrpeli totálnu porážku a Východnú Marku (Rakúsko) potom až do roku 955 obsadili starí Maďari. Väčšina historických prameňov v tejto súvislosti Veľkú Moravu nespomína, ale jeden prameň hovorí, že veľkomoravské vojská bojovali spolu s Bavormi.

V ktorom roku bola vyhlásená prvá križiacka výprava?

800px-Westminster_Knight Wikipédia/British Library
Správne! Nesprávne!

V roku 1095 vyhlásil pápež Urban II. na koncile v Clermonte 1. križiacku výpravu (1096-1099), ktorej cieľom bolo oslobodenie Svätej zeme od moslimov. Toto vyhlásenie bolo odpoveďou na žiadosť od byzantského cisára Alexia I. Komnena v boji proti seldžuckým Turkom. Výprava neprehĺbila vzájomnú nedôveru medzi obyvateľmi Byzancie a križiakmi a viedla k dobitiu Jeruzalema a priľahlých území v roku 1099.

Počas vlády, ktorého panovníka dosiahli Čechy hospodárky rozmach?

Charles_IV-John_Ocko_votive_picture-fragment Wikipedia/Charles IV-John Ocko
Správne! Nesprávne!

Za vlády Karola IV. dosiahli Čechy hospodársky rozmach. Karol IV sa pýšil titulom rímskonemeckého cisára. Čechy sa stali centrom jeho ríše a Praha sídelným mestom. Panovník v roku 1348 zriadil prvú univerzitu na území ríše severne od Álp.

Ktorý koncil odsúdil majstra Jána Husa ako kacíra na smrť upálením?

Dřevoryt_z_Husovy_Postilly,_otištěné_v_Praze_roku_1563 Wikipedia/voľné dielo
Správne! Nesprávne!

Kostnický koncil odsúdil náuku Johna Wyclifa, Jana Husa a Hieronyma Pražského. Jan Hus bol 28. novembra 1414, zatknutý a uväznený ako heretik a napokon 6. júla 1415 upálený. V Čechách viedlo upálenie Jana Husa a odsúdenie jeho učenia k národnému povstaniu, ktoré vyvrcholilo až v tzv. Husitských vojnách (1419 – 1434).

Akú zlatú mincu dal raziť Karol Róbert?

240211Kremnica60159562 TASR/Jozef Ďurník
Správne! Nesprávne!

Karol Róbert dal od roku 1325 raziť zlaté flóreny (dukáty).

Ktorý dátum sa považuje za začiatok reformácie?

Germany_Luther_Reformation_Anniversary174567471321 TASR/AP, Hendrik Schmidt
Správne! Nesprávne!

Prvá etapa reformácie začala Martinom Lutherom a jeho 95 tézami, ktoré 31. októbra 1517 pribil na dvere chrámu vo Wittenbergu. Tézy kritizovali odpustky a mnohé sa dotýkali sporných bodov učenia Katolíckej cirkvi.

Na základe akého dokumentu mala Mária Terézia nárok na rakúsko-uhorský trón?

Kaiserin_Maria_Theresia_(HRR) Wikipédia/Voľné dielo
Správne! Nesprávne!

Pragmatická sankcia je nariadenie cisára Karola VI. z 19. apríla 1713 o nástupníctve v habsburských krajinách, ktoré sa stalo základným zákonom habsburskej monarchie. Ustanovila nedeliteľnosť monarchie a nové pravidlá nástupníctva, ktoré zaisťovali nástupníctvo i po ženskej línii. Vlastne je to zákon umožňujúci ženám nastúpiť na trón. Na základe nej si Mária Terézia nárokovala právo na rakúsko-uhorský trón.

Občianska vojna v USA sa skončila v roku:

LINCOLN_GENES_NY1130092488 TASR/AP, Alexander Gardner
Správne! Nesprávne!

Občianska vojna v USA sa skončila víťazovom Severu v roku 1865 po tom, ako padlo hlavné mesto konfederácie Richmond a konfederačné vojská mesiac nato kapitulovali.

Aká udalosť sa označuje ako začiatok Francúzskej revolúcie?

Hubert_-_La_Bastille Wikipedia/Hubert Robert
Správne! Nesprávne!

Pád Bastily z 14. 07. 1789 sa označuje za začiatok francúzskej revolúcie.

Kde bola podpísaná mierová zmluva 11.11.1918, ktorá prakticky ukončila prvú svetovú vojnu?

France_WWI_Armistice_Wagon800674568776 TASR/AP
Správne! Nesprávne!

Mierová zmluva, ktorú Nemecko podpísalo v Compiègne 11. 11. 1918, znamenalo prakticky koniec prvej svetovej vojny.

Za dátum vzniku prvej Československej republiky je považovaný:

05_03_2019_Podkarpatska_Rus_Presov_11598256 TASR/Milan Kapusta
Správne! Nesprávne!

Za dátum vzniku sa považuje 28. október 1918, keď Národný výbor československý vyhlásil vytvorenie Československej republiky.

Druhá svetová vojna sa začala napadnutím:

20090830_144608_Russia_WW2_MOSB1210047401 TASR/AP
Správne! Nesprávne!

Za začiatok druhej svetovej vojny sa považuje napadnutie Poľska Nemeckom 01. 09. 1939. Neskôr sa k útoku na Poľsko pripojilo aj Rusko. Napadnutiu predchádzal pakt o vzájomnom neútočení medzi Ruskom a Nemeckom, ktorý sa nazýva Pakt Molotov-Ribbentrop, resp. Pakt Stalin-Hitler.

Aké výročie si pripomínali študenti pri demonštrácii 17.novembra 1989?

Nežná revolúcia TASR/Martin Baumann/Dano Veselský
Správne! Nesprávne!

V piatok 17. novembra sa v Prahe na Albertove (univerzitná štvrť) zišli českí aj slovenskí študenti vysokých škôl pri oficiálnom pietnom akte pri príležitosti 50. výročia smrti Jana Opletala a zatvorenia českých vysokých škôl v roku 1939 nacistickým Nemeckom. Proti demonštrantom brutálne zasiahla polícia. Demonštrácia aj napriek tomu pokračovala aj v ďalších dňoch a zapojilo sa do nej množstvo českých aj slovenských miest.

Zmaturoval by si z dejepisu?
Výborne

Germany_Luther_Reformation_Anniversary174567471321

Výborne, z dejepisu by si zmaturoval ľavou zadnou.
Dobre

800px-Westminster_Knight

Dobre, z dejepisu by si zmaturoval, no dáke nedostatky tam ešte sú.
Smola

Dřevoryt_z_Husovy_Postilly,_otištěné_v_Praze_roku_1563

Bohužiaľ, dejepis nie je tvoja silná stránka.

Článok bol pôvodne vydaný 13. februára 2021.

Zdroje: Štátny pedagogický ústav, O škole, Maturita: Dejepis 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK