KVÍZ: Zmaturoval by si zo slovenčiny a literatúry? Týmto sa každý rok trápia desaťtisíce študentov

  • Študenti musia čeliť neľahkým gramatickým pravidlám, ktoré dajú zabrať aj najväčšiemu milovníkovi slovenčiny
  • Dôležitou súčasťou slovenského jazyka je však aj literatúra. Tá nie je o nič ľahšia, no Slovensku prináša vzácnu kultúru
  • Najznámejšie diela a autorov by mal poznať každý študent. Mená ako Kollár, Sládkovič či Chalupka sú povinnosťou
siubudis
TASR/Roman Hanc
  • Študenti musia čeliť neľahkým gramatickým pravidlám, ktoré dajú zabrať aj najväčšiemu milovníkovi slovenčiny
  • Dôležitou súčasťou slovenského jazyka je však aj literatúra. Tá nie je o nič ľahšia, no Slovensku prináša vzácnu kultúru
  • Najznámejšie diela a autorov by mal poznať každý študent. Mená ako Kollár, Sládkovič či Chalupka sú povinnosťou

Len máloktorá maturitná skúška je náročnejšia ako tá zo slovenského jazyka a literatúry. Nejde len o komplexné gramatické pravidlá, no tiež o pokročilú znalosť literatúry. Aj keď ide o častokrát náročnú spleť dátumov a obsahov diel, niektoré by sme naozaj poznať mali.

Príkladom je napríklad najdlhšia slovenská báseň Marína od Andreja Sládkoviča. Aj keď báseň v teoretickej básni pozná mnoho Slovákov, len málokto veľkolepé dielo skutočne čítal.

K tomu treba prihodiť syntax, morfológiu, lexikológiu, fonetiku, pojmy ako trochej, jamb a daktyl a o náročnú maturitnú skúšku je postarané. Zvládol by si ju aj dnes?

V ktorej možnosti sa nachádzajú iba slová so slabikotvornými hláskami r/ŕ, l/ĺ?

Správne! Nesprávne!

Slabika v slovenčine musí obsahovať samohlásku alebo dvojhlásku. Okrem samohlások a dvojhlások však môžu byť slabikotvorné aj spoluhlásky r, ŕ, l, ĺ. Napr.: vlk, pršať, jablko.

Ktorá dvojica uzákonila pre mnohých nešťastné i/y?

thumb
Správne! Nesprávne!

Za zavedenie i/y do slovenčiny je študentmi častokrát neprávom obviňovaný Ľudovít Štúr, ktorý ale vo svojej kodifikácii slovenčiny navrhol pravidlo píš ako počuješ. Terajšiu formu slovenčiny používame po úprave Hodžom a Hattalom. Hodža kodifikáciu navrhol a Hattala ju uskutočnil.

V ktorej vete sa nachádza vokalizovaná predložka?

Správne! Nesprávne!

Vokalizované predložky vznikajú pridaním samohlásky kvôli ľahšej výslovnosti.

Do ktorého literárneho druhu patria epos, báj a novela?

maria-lupan-GCWt5_NvwUA-unsplash Unsplash/Maria Lupan
Správne! Nesprávne!

Epika je jeden z troch základných literárnych druhov, popri lyrike a dráme, založený na rozprávaní o hrdinoch, dejoch a udalostiach. K epickým druhom počítame: báj, epos, román, novelu, poviedku, črtu a ľudovú rozprávku.

Kam sa zaraďuje literárna tvorba Miroslava Váleka?

valek2 TASR/Magda Borodáčová
Správne! Nesprávne!

Miroslav Válek (1927-1991) bol významným predstaviteľom modernej slovenskej poézie. Svojou tvorbou nadviazal na avantgardné smery. Svoje prvotiny publikoval v rokoch 1942-1948.

Kto nepatrí medzi predstaviteľov realizmu?

Správne! Nesprávne!

Medzi predstaviteľov realizmu nepatrí Martín Rázus. Napriek tomu, že jeho diela nesú realistické prvky, radí sa do obdobia medzivojnovej literatúry. Evanjelický kňaz a politik sa preslávil aj ako spisovateľ a dramatik. Najznámejšie sú jeho diela Z tichých a búrnych chvíľ, To je vojna a Maroško.

Ktorá z nasledujúcich viet je napísaná pravopisne správne?

Správne! Nesprávne!

Písanie podstatných mien Štúrovci/štúrovci mnohých robí vrásky na čele. Pri označený súrodencov a rodiny Ľudovíta Štúra píšeme Štúrovci s veľkým Š, pri označení jeho spolupracovníkov je š malé. Správna je veta: Sládkovič bol priateľom rodiny Štúrovcov, medzi štúrovcami vynikal ako básnik. Od narodenia Sládkoviča tento rok uplynie 200 rokov – významného slovenského dejateľa si tento rok preto môžeš uctiť aj Zlatou studňou. Minerálky z Horehronia sa totiž prezleču do limitovaného obalu venovaného práve Andrejovi Sládkovičovi a jeho neuveriteľného diela Marína, ktoré je uznávané po celom svete. Úryvky svetovej básne sa tak naučíš rovno z obalu.

Aký smer predstavoval Ján Smrek?

Portrait_smrek-jan Slovenské kníhkupectvo, Praha
Správne! Nesprávne!

Ján Smrek (1898 – 1982) bol predstaviteľom vitalizmu. Vitalizmus je literárny smer a vznikol vo Francúzsku. Vitalisti oslavujú mier, radosť zo života, mladosť, krásu a lásku. Vstúpil do literatúry básnickou zbierkou Odsúdený k večitej žízni. Druhá zbierka Cválajúce dní má vitalistický charakter. Ospevoval a oslavoval v nej lásku, prírodu a vzdialené krajiny.

Vieš aké je rodné priezvisko Sládkoviča?

Sladkovic
Správne! Nesprávne!

Sládkovič používal aj pseudonymy Andrej Braxatoris-Sládkovič, Andrej Sládkovič, Ondřej Krasyslav Sládkovič. Od Sládkovičovho narodenia práve tento rok uplynulo 200 rokov. Zlatá studňa preto prichádza na trh so svojou limitovanou edíciou Marína, ktorá je inšpirovaná Sládkovičovou básňou s rovnakým názvom.

Ktorú trojicu autorov možno zaradiť medzi tvorcov dramatickej literatúry?

Správne! Nesprávne!

Moliére, Jozef Gregor-Tajovský a Ivan Bukovčan sa dajú zaradiť do dramatickej literatúry. Moliére sa preslávil svojím Lakomcom, Jozef Gregor-Tajovský Statkami zmätkami a Ivan Bukovčan Pštrosím večierkom.

Ako sa volá názov diela slovenského romantizmu, v ktorom autor vyjadril lásku k žene i vlasti a oslávil krásu a mladosť?

Správne! Nesprávne!

Marína je najdlhšia ľúbostná báseň na svete, ktorú napísal v zime v roku 1844 Andrej Sládkovič pre svoju milú Marínu. Vydaná bola o dva roky neskôr v roku 1846. Spolu s lyricko-epickou básňou Detvan je považovaná za vrchol jeho básnickej tvorby. Marínu si však nemusíš požičiavať v knižnici alebo sťahovať z internetu, najvýznamnejšie úryvky sú pri príležitosti 200 rokov od narodenia Andreja Sládkoviča vyobrazené aj na limitovaných obaloch Zlatej studne.

Koľko veršov má Marína?

Správne! Nesprávne!

Kompozíciu diela tvorí 286 10-veršových a 5 8-veršových strof, pričom každá strofa je uzavretá myšlienka. Spolu má Marína 2900 veršov. Vďaka tomu je Marína už viac ako 170 rokov najdlhšou ľúbostnou básňou na svete.

Prečo bola láska Sládkoviča k Maríne nešťastná?

MARINA_SYTENA_B_RGB_TRANSPARENT BUDIŠ, a. s.
Správne! Nesprávne!

Sládkovičova láska k Márii Pišlovej (Pischlovej), bola nešťastná, pretože sa na žiadosť matky musela vydať za bohatého pernikára. Sládkovič začal báseň písať, keď sa dozvedel, že jeho milú chcú vydať za iného. Posledné verše dopísal v lete roku 1846, keď jeho Marína bola už takmer rok vydatá za iného.

Maturita zo slovenčiny
Veľmi dobre. Maturitu by si zvládol ľavou zadnou.
Máš nejaké nedostatky, no maturitu by si zvládol.
Nezmaturoval by si. Skús nabudúce.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech