Kvôli jednému tričku sa registrovať nemusíš. Finančná správa vysvetľuje novú smernicu pre inzertné portály

  • Podmienka registrovať predaje platí pre samotné inzertné portály, nie pre predávajúcich
  • Štát si ale na tržby vo vyšších sumách posvieti
finančná správa, peniaze
TASR/Martin Baumann, Pixabay/Marta Posemuckel
  • Podmienka registrovať predaje platí pre samotné inzertné portály, nie pre predávajúcich
  • Štát si ale na tržby vo vyšších sumách posvieti

Advokátska kancelária Highgate Law & Tax prostredníctvom TASR nedávno upozorňovala, že online podnikatelia si musia po novom dať pozor a splniť isté požiadavky.

Ak niekto totižto predáva cez online portály, ponúka ubytovanie, prenajíma nehnuteľnosť či odvoz cez on-line platformy, mal by sa zaregistrovať na Finančnej správe SR. Finančná správa dnes upozorňuje, že to tak nie je. Povinnosti vznikajú samotným inzertným či sprostredkovateľským portálom, nie samotným predávajúcim.

Predávajúci sa registrovať nemusia

Od januára budúceho roka začne na Slovensku platiť novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, ktorou sa do slovenskej legislatívy implementovala eurosmernica DAC7. Novela prináša nové povinnosti najmä pre prevádzkovateľov digitálnych platforiem, nie však pre samotných predávajúcich.

Tým nevyplývajú zo zákona žiadne nové povinnosti. Finančná správa tiež zdôrazňuje, že digitálne platformy budú informácie o predávajúcich nahlasovať prvýkrát až v roku 2024 za rok 2023.

V médiách sa v súčasnosti objavujú nepravdivé informácie o povinnostiach vyplývajúcich z eurosmernice DAC7. Predávajúcim nevyplývajú z eurosmernice žiadne nové povinnosti,“ informuje finančná správa.

Povinnosťou osôb, ktoré dosahujú príjmy prostredníctvom digitálnych platforiem, či už ako fyzické osoby, fyzické osoby podnikatelia alebo právnické osoby, je platiť z týchto príjmov daň. Táto povinnosť však nie je podľa finančnej správy ani nová a ani sa nijako nemení vyššie uvedenou novelou zákona.

Jedno tričko registrovať nemusíš

Nesprávne uvádzaná je tiež podľa nich informácia, že po prijatí eurosmernice DAC7 sa musí zaregistrovať každý, kto napríklad aj jednorazovo predá predmety osobnej spotreby na inzertných internetových stránkach. „Žiadna takáto osoba nemá povinnosť sa registrovať na portáli finančnej správy, a už vôbec nie každý mesiac,“ upozorňuje finančná správa.

Vyššie spomínaná advokátska kancelária interpretovala smernicu tak, že aj menší predajcovia sa musia na Finančnej správe zaregistrovať, aj keď ich tržby nepresiahnu 2 000 eur. 

„Fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa odseku šesť, je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom na území SR začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo v ktorom na území SR prenajala nehnuteľnosť okrem pozemku, požiadať správcu dane o registráciu. Nezáleží pritom, či im v konečnom dôsledku vznikne povinnosť podať daňové priznanie alebo nie,“ upozorňoval vtedy daňový advokát z právnickej kancelárie Peter Varga.

Usadení a neusadení

Povinnosť registrovať sa od 1. januára 2023 nevzťahuje na prevádzkovateľov platforiem, ktorí sú usadení na Slovensku. Títo sa v SR registrovať vôbec nemusia, potrebné formuláre na splnenie oznamovacej povinnosti DAC7 im pridelia priamo v ich osobnej internetovej zóne po prihlásení sa na portáli finančnej správy po 1. januári 2023, resp. po 1. januári 2024, kedy budú k dispozícii základné oznamovacie formuláre DAC7. Pre tzv. „neusadených“ prevádzkovateľov platforiem, ktorí majú za určitých podmienok, definovaných v zákone, platí povinnosť zaregistrovať sa v Slovenskej republike alebo v jednom z členských štátov EÚ.

Od januára 2023 bude na portáli finančnej správy k dispozícii elektronický formulár „Oznámenie o výbere členského štátu pre DAC7/DPI“, ktorý sa podáva do 15 dní odo dňa, kedy sa takýto subjekt stal oznamujúcim prevádzkovateľom platformy.

Oznamujúci prevádzkovatelia platforiem budú informácie o predávajúcich prvýkrát nahlasovať v januári 2024 za rok 2023. V prípade nesúladu informácií sa vykoná miestne zisťovanie alebo daňová kontrola dane z príjmov a prípadne uložené sankcie v zmysle daňového poriadku.

Zdroje: SITA, TASR

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá