Lar­ry Page a Ser­gey Brin spo­lu na jed­nom mies­te!

Peter Kováč / 9. júla 2014 / Lifehacking

Stá­va sa len veľ­mi zried­ka, že sa na jed­nom jed­nom mies­te stret­nú pred kame­ra­mi a divák­mi zakla­da­te­lia Goog­le Lar­ry Page a Ser­gey Brin v inter­view s Vino­dom Khos­lom. Počas pomer­ne dlhé­ho roz­ho­vo­ru roz­prá­va­li o množ­stve zau­jí­ma­vý­ch vecí súčas­ný­ch aj budú­ci­ch, kto­ré budú Goog­le kre­ovať v najb­liž­ší­ch roko­ch.

“Som absolútne presvedčený, že by sme mali žiť v dobe hojnosti,” povedal Page. “Premýšľajte o tom, čo potrebujeme – bývanie, bezpečnosť, vzdelanie pre naše deti. Množstvo vynaložených zdrojov a práce pre tieto základné veci sú celkom malé. Hádam, že je to menej než 1%. Predstava, že každý musí pracovať zbesilo, aby splnil ľudské potreby nie je pravdivá. “

 Taktiež došlo na tému ne/zamestnanosti, a jej riešenie, ktoré Page vidí v najatí namiesto jedného full time pracovníkov, dvoch part timových.

 “Niečo také je naozaj problém vlády, pretože my staviame mnoho pracovných miest, mnoho kancelárskych budov, ale žiadne miesta na bývanie,” povedal Page v rozhovore. “Takže nie je prekvapujúce, že to spôsobuje veľa problémov.

Veľa ľudí je taktiež závislých od prenájmu, takže sa nepodieľajú na ekonomickom raste cien bývania. V skutočnosti im to škodí. Nepomáha im to . Myslím, že tieto problémy sú viac štrukturálne a sú to veľmi vážne problémy. “

Pridať komentár (0)