Legen­da Orac­le odchá­dza

Kika Besedičová / 19. septembra 2014 / Tools a produktivita

Bol jed­ným z naj­dl­h­šie slú­žia­ci­ch výkon­ný­ch ria­di­te­ľov. Orac­le zalo­žil a vie­dol od roku 1977, teraz po 37 roko­ch zo svo­jej pozí­cie odchá­dza. Lar­ry Elli­son, je s 51,3 miliar­da­mi dolá­rov pia­ty naj­bo­hat­ší člo­vek pla­né­ty, ale do dôchod­ku ešte nej­de. Hoci už má 70 rokov, v Orac­le zasta­ne na mies­te hlav­né­ho tech­no­lo­gic­ké­ho šéfa. 

 

Ellison začal s podnikaním v druhej polovici 70. rokov, rovnako ako Microsoft alebo Apple. Nezameriaval sa však na osobné počítače, ale so svojou spoločnosťou Oracle prenikol do sféry enterprise. Vyvíjal relačné databázy a tesne spolupracoval s IBM. Oracle podpisovala kontrakty so CIA aj americkou armádou, nakoniec aj so súkromnými podnikmi. Dnes už Oracle nerobí len do databáz, ale aj iných softvérov (ERP, CRM ...) a tiež hardvéru (vlastné servery, procesory Sparc).

Na burze je Oracle od roku 1986, za tú dobu jeho cena vyrástla viac ako šesťnásobne. Dnes sa s jeho akciami obchoduje okolo hodnoty 40 dolárov za kus, hlavný boom bol ale v dobe Dotcom. Medzi rokmi 1999 a 2000 sa akcie Oraclu cenili na viac než 100 dolárov.

Startitupisti, povinne pozrieť video! :)

Larry Ellison bol blízky kamarát Steva Jobsa. Oboch spájalo veľké sebavedomé vystupovanie a ani jeden z nich sa nebál ohovárať konkurenciu. Ellisonovi ležali v krku IBM alebo HP a v poslednej dobe Google, o ktorom tvrdí, že je zlom.

Čo možno neviete, Larry Ellison je so 153 miliónmi dolárov/rok najlepšie plateným riaditeľom (minimálne v Amerike). Jeho základný plat činí len jeden dolár, ale na živobytie mu zarábajú firemné bonusy a dividendy, sám totiž vlastní štvrtinu akcií Oracle. náročné záľuby, jachtárov, ale časť peňazí tiež venuje charite.

Kto namiesto neho bude riadiť celú korporáciu? Nástupca nie je jeden, ale hneď dvaja. Na pozíciu CEO nastúpi Mark Hurd, ktorý predtým šéfoval HP, a Safra Catz, ktorá v Oracle pracuje posledných 15 rokov. Desať rokov je finančnou riaditeľkou a táto funkcia jej zostane

 

Zdroj: oracle

Pridať komentár (0)