Európska únia prehráva boj. Množstvo CO2 v ovzduší opäť narástlo

  • Štatistiky týkajúce sa čistoty ovzdušia štátov EÚ hovoria o zlyhaní sľubov
  • Podľa najnovších informácií sme v roku 2017 vypustili do ovzdušia viac CO2 než rok predtým
petrin-express-588263-unsplash
Unsplash
  • Štatistiky týkajúce sa čistoty ovzdušia štátov EÚ hovoria o zlyhaní sľubov
  • Podľa najnovších informácií sme v roku 2017 vypustili do ovzdušia viac CO2 než rok predtým

Eurostat pred niekoľkými dňami priniesol smutnú štatistiku pripomínajúcu štátom Európskej únie, že o čistotu nášho ovzdušia sa je potrebné starať omnoho viac. Oproti roku 2016, sa doň v roku 2017 vypustilo o 1,8 % viac CO2. Práve ten sa výrazne podieľa na tvorbe skleníkového efektu a predstavuje približne 80 % všetkých emisií EÚ spôsobujúcich skleníkový efekt.

Po vysokom krvnom tlaku, zlej strave a fajčení je podľa Health Effects Institute práve znečistené ovzdušie tým, čo spôsobuje na svete najviac úmrtí a podľa výsledkov štúdií tohto inštitútu, sa až 95 % z nás nedokáže vy­hnúť ne­ga­tív­nym vply­vom ľud­stva na oko­lité pro­stre­die (viac si prečítaš TU). Krajiny aj jednotlivci s týmto problémom bojujú po svojom.

V Indii pre znečistené ovzdušie trpí aj ekonomika a preto už do pár rokov z ciest majú vymiznúť automobily s motormi na fosílne palivá (viac si prečítaš TU), v Miláne postavili ohromnú stavbu La Tour des Ced­res posiatu zeleňou, ktorá má čistiť vzduch okolo seba aj ochladzovať prostredie (viac TU), v Číne už onedlho vyrastie celé zelené mesto (viac TU) a spoločnosť Green City So­lu­ti­ons napríklad prináša lavičku CityTree, ktorá na filtrovanie okolitého vzduchu využíva mach (viac si prečítaš TU).

Za zlými štatistikami krajín stoja faktory ako veľkosť populácie, ekonomický rast či priemyselná činnosť, ale aj import a export energií. Ak totižto krajina dováža fosílne palivá a spaľuje ich, značne pôsobia na množstvo CO2 v ovzduší, zatiaľ čo privezená elektrická energia je tzv. čistá.

Podľa výsledkov meraní Eurostatu najviac narástli vypustené emisie u malej krajiny, Malty (o 12,8 %), nasleduje Estónsko (o 11,3 %) a Bulharsko (o 8,3 %). Príkladne si neviedlo ani Slovensko. Naša krajina v roku 2017 vypustila do ovzdušia o 3,7 % CO2 viac než v predošlom roku a hoci náš podiel na celkovom nameranom znečistení je len 0,8 %, netreba to podceňovať. Pochvalu naopak dostalo sedem štátov, ktorým sa emisie podarilo znížiť, a teda Fínsko, Dánsko, Veľká Británia, Írsko, Belgicko, Lotyšsko a Nemecko (a to aj napriek tomu, že podiel tohto štátu na celkových nameraných hodnotách predstavuje až 23 %).

Zdroj: Eurostat

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK