Patrik a Andrea sa vybrali do Slovenského raja, odchádzali s desiatkami kíl odpadu

  • Tri hodiny, dvaja ľudia, jeden pes, dve autá a 65 kg odpadu
  • To je výsledok aktivity dvoch mladých cestovateľov, ktorí si zo Slovenského raja odniesli viac ako čakali
patoo
  • Tri hodiny, dvaja ľudia, jeden pes, dve autá a 65 kg odpadu
  • To je výsledok aktivity dvoch mladých cestovateľov, ktorí si zo Slovenského raja odniesli viac ako čakali

Oddych pod živými a voňavými ihličnatými stromami, veľa vody v potokoch, ktoré tu vytvárajú nespočetné množstvo vodopádov, malé jazierka, ale aj veľké vodné plochy, rokliny a výhľady, jaskyne a skalné terasy. To všetko a ešte oveľa viac môžeme nájsť v národnom parku Slovenský raj. Nuž, je to naozaj raj na zemi a máme šťastie, že je práve u nás.

Tak radi sa vo svete chválime našou krásnou prírodou, a predsa jej sami škodíme. Aj v tom najkrajšom prírodnom zákutí nie je problém nájsť odhodenú plastovú fľašu, obal od sladkostí či dokonca kus oblečenia. Už dávno neznečisťujeme len mestá, v ktorých žijeme, ale aj prírodu, ktorá nás obklopuje a ktorou sa pýšime.

Svedčí o tom aj nález dvoch mladých Slovákov, ktorí sa vydali na potulky Slovenským rajom, no okrem zážitkov si odtiaľ odniesli aj plné vrecia odpadu. Na vyzbieranie 65 kilogramov odpadu im stačili 3 hodiny.

„Vyrastala som v prírode a rodičia ma odmalička viedli k maximálnemu rešpektu. Sadili sme stromy, plnili kŕmidlá a vlastnoručne budovali búdky pre vtáky. Za domom sme vždy mali kompost a odpadu sme mali len minimum. Ak v lese nájdem čo i len jeden kus plastu, absolútne tomu nerozumiem. Prečo to robíme? V akom stave chceme našu Zem zanechať budúcim generáciám? Je mi smutno,” opisuje svoj postoj na Instagrame Andrea Zahurancová.

Tú spolu s Patrikom sledujú na Instagrame desaťtisíce followerov. Prevažne sú to mladí ľudia, ktorých by radi presvedčili, aby si našu prírodu vážili a nerobili z nej odpadkový kôš.

“Viem, že mnohí robia to isté. Na túre občas stretnem ľudí s plnou taškou smetí, ktorú znášajú hodiny do doliny, aby ich mohli vyhodiť. Na druhej strane však stretávam omnoho viac tých, ktorí tie smeti pred mojimi očami hodia na zem a ktorí na mňa s plným fúrikom smetí pozerajú ako na prízrak a krútia hlavami, či mi šibe. Ak patríte k tej prvej skupine, podeľte sa o to a hashtagnite to s #zlaskykslovensku nech sa nám tu žije krajšie,” prizvukuje Andrea.

Andrea Zahurancová

Andrea je jednou zo štyroch spoluzakladateľov startupu eyerim, najväčšieho a najrýchlejšie rastúceho e-shopu s očnou optikou v regióne strednej a východnej Európy. Zastáva pozíciu kreatívnej riaditeľky e-shopu, ktorý aktuálne pôsobí v 17 krajinách sveta.

Naposledy do startupu investoval fond 3TS Capital Partners 1,57 milióna eur, predtým získal seed investíciu vo výške 200 tisíc eur od Neulogy Ventures. Podľa Finstatu spoločnosť eyerim s.r.o. v roku 2017 znížila stratu o 72 % na -75 317 € a tržby jej narástli o 360 % na 2,742 mil. €.

Pat­rik Pau­lí­nyi

Meno, ktoré možno už dobre poznáš. Na jar v roku 2017 ob­le­telo celé Slo­ven­sko jeho vi­deo, ktoré pre­zen­to­valo krásy Slo­ven­ska. Fol­low me to: Slo­va­kia má dnes vyše 450 ti­síc zhliad­nutí na You­Tube. My sa to­muto číslu vô­bec ne­ču­du­jeme.

Ta­len­to­vaný fo­to­graf a fil­már Pat­rik dnes ces­tuje so svo­jou pria­teľ­kou Andreou po ce­lom svete, a keď sa po­zrieš na jeho fo­to­gra­fie, bu­deš chcieť za­žiť to isté, čo on. Ne­za­búda však ani na krásy Slo­ven­ska, veď tých tu máme sku­točne veľa. Ob­ja­vuj svet spolu s Pat­ri­kom pro­stred­níc­tvom jeho Ins­ta­gramu, kde ho sle­duje už skoro 47 ti­síc ľudí.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech