Prostest bratislavských cyklistov zabral a presvedčili poslancov

  • Svoj nesúhlas so zrušením oddeleného cyklopruhu na dunajskej promenáde prišlo v stredu podvečer vyjadriť vyše 400 cyklistov, ale aj chodcov, rodičov s kočíkmi či psíčkarov
  • Protestnou cyklojazdou po ceste vedúcej vedľa zmazaných cyklopruhov chceli ukázať, ako to môže dopadnúť, ak budú cyklisti vytlačení z dunajskej promenády
  • Poslanci mesta následne jednohlasne schválili návrh uznesenia, v ktorom požadujú vybudovanie oddelenej cyklotrasy
qwdj
Zora Pauliniová, unsplash.com
  • Svoj nesúhlas so zrušením oddeleného cyklopruhu na dunajskej promenáde prišlo v stredu podvečer vyjadriť vyše 400 cyklistov, ale aj chodcov, rodičov s kočíkmi či psíčkarov
  • Protestnou cyklojazdou po ceste vedúcej vedľa zmazaných cyklopruhov chceli ukázať, ako to môže dopadnúť, ak budú cyklisti vytlačení z dunajskej promenády
  • Poslanci mesta následne jednohlasne schválili návrh uznesenia, v ktorom požadujú vybudovanie oddelenej cyklotrasy

Primátor mesta Bratislavy Ivo Nesrovnal zónu zmiešaného pohybu, ktorú dal schváliť bez prerokovania v príslušnej komisii pre dopravu a komisii pre cyklistickú a pešiu dopravu, obhajuje  tým, že bude bezpečnejšia pre chodcov. Cyklokoalícia však nesúhlasí a jej názor podporujú špičkoví odborníci na dopravu zo Slovenska a Čiech, ale aj starostovia dotknutých mestských častí Karlova Ves a Dúbravka, pre ktoré je cyklotrasa na nábreží jedinou priamou spojnicou s centrom mesta.

Zobraziť celú galériu (3)
zdroj: Zora Pauliniová

„Z tých podkladov, čo som videl, mi jednoznačne vyplýva, že developer nerešpektoval nadradenú pozemnú komunikáciu, v tomto prípade cyklotrasu, ktorá tam bola už dávno pred ním naplánovaná, možno aj nakreslená. Každopádne pri takomto druhu cyklotrasy, ešte k tomu aj medzinárodného významu, nemožno len tak svojvoľne meniť parametre.To je ako keby sme na diaľnici dovolili zmiešaný pohyb chodcov. U nás ešte aj platí norma STN 73 6110, ktorá určuje, za akých podmienok je prípustné spoločné zdieľanie priestoru chodcami a cyklistami, čo je v tomto prípade  absolútne neprípustné.

Keďže daná cyklotrasa plní najmä dopravnú funkciu hlavnej mestskej cyklotrasy v Bratislave, nie je možné, aby sa jej šírkové či iné parametre znížili. Je na ume developera a mesta, aby našli iné, hoci aj nákladnejšie riešenie,” uviedol vo svojom stanovisku docent Marián Gogola z Katedry cestnej a mestskej dopravy Žilinskej Univerzity, ktorý je uznávaným odborníkom na riešenia pre cestnú a cyklistickú dopravu.

Zobraziť celú galériu (3)
zdroj: unsplash.com

„Základnou chybou mi pripadá už samotné umiestenie developmentu, ktoré v parteri budov fakticky veľmi zúžilo a zaťažilo samotný priestor nábrežia,”  myslí si Ing. arch. Tomáš Cach, Spoluautor národných noriem a Technických predpisov z Českej republiky. „V novo stiesnených pomeroch pribudlo veľké množstvo ľudí a dopytu po pobytovosti miesta, a to reálne na úkor dopravnej funkcie priestoru. Pokiaľ by nová stavebná (uličná) čiara bola ďalej, oveľa lepšie by sa všetky aktivity vedľa seba poskladali.

Promenáda bola dosť široká, aby na nej aj pri rastúcom počte cyklistov mohla byť bezpečná cyklotrasa. Privatizácia nábrežia spôsobila konflikt medzi záujmom verejnosti a developera. Ten preferuje iný typ návštevníkov. Obávame sa, že zóna zmiešaného pohybu je krokom, ktorý zhorší bezpečnosť chodcov i cyklistov a jeho cieľom je vytlačiť cyklistov úplne, čo by nebolo dobré.

Ak raz chceme mať z Bratislavy mesto ako Kodaň alebo Viedeň, tak robíme pravý opak toho, čo by sme mali. Súčasťou projektu River Park ani plánovanej výstavby miesto PKO nemohlo byť zrušenie cyklotrasy. To sa ale prakticky deje rozširovaním záberu verejného priestoru terasami a rôznymi sezónnymi atrakciami na úkor koridoru,” myslí si starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

Zobraziť celú galériu (3)
zdroj: Zora Pauliniová

Starosta Dúbravky Martin Zaťovič pripomína, že bezpečnosť chodcov je prioritou. „Nerozumiem tak zmene a zóne zmiešaného pohybu,“ dodáva starosta. Poslanci hlas občanov a odbornej verejnosti vypočuli a po ukončení stredajšej protestnej cyklojazdy pozvali ich zástupcov na práve prebiehajúce rokovanie mestskej komisie pre územné plánovanie a rozvoj, kde prijali uznesenie podporujúce vytvorenie oddelenej cyklotrasy na dunajskej promenáde.

Toto uznesenie na štvrtkovom zasadaní prerokovalo a jednohlasne schválilo všetkých 28 prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Uznesením žiadajú primátora, aby bezodkladne zabezpečil realizáciu bezpečnej, oddelenej cyklotrasy na nábreží v celom úseku od Šafárikovho námestia po Most Lafranconi.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech