Slovenské vlaky sa zmenili na galériu, upozorňujú na dôležitú osobnosť našej histórie

  • Železničná spoločnosť Slovensko a Tlačová agentúra Slovenskej republiky pripravili spoločný projekt – putovnú fotovýstavu s názvom Alexander Dubček – medzi svojimi
  • Cieľom spolupráce je upriamiť pozornosť na historické míľniky Slovenskej republiky v období, keď bola súčasťou Česko-Slovenska
vlaky copy
ZSSK
  • Železničná spoločnosť Slovensko a Tlačová agentúra Slovenskej republiky pripravili spoločný projekt – putovnú fotovýstavu s názvom Alexander Dubček – medzi svojimi
  • Cieľom spolupráce je upriamiť pozornosť na historické míľniky Slovenskej republiky v období, keď bola súčasťou Česko-Slovenska

Výstava vznikla pri príležitosti 50. výročia Pražskej jari a verejnosti sa snaží priblížiť nielen fotografie súvisiace s rokom 1968, ale aj vedúceho predstaviteľa, ktorý bol v náročnom období 60. rokov 20. storočia symbolom ľudskosti. „Je mi veľkou cťou, že sa ZSSK mohla spolupodieľať na tomto projekte. Verejnosť by nemala zabúdať na ľudí, ktorí významným spôsobom zasiahli do dejín, a Alexander Dubček je určite dôležitou osobnosťou slovenskej histórie,“ uviedol Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

Vystavené fotografie zo súkromného života Alexandra Dubčeka si cestujúci vlakmi ZSSK budú môcť prezrieť od 14. augusta do 30. novembra 2018 vo veľkopriestorovom vozni „šesťstovkových“ rýchlikov premávajúcich medzi hlavným mestom a metropolou východu, ale aj v dvoch poschodových jednotkách, ktoré vrámci regionálnej dopravy jazdia v okolí Košíc a Bratislavy.

Výstavu tvorí 22 čiernobielych dobových fotografií formátu A3 z rokov 1968 a 1989 – 1992, ktoré budú umiestnené vo vnútorných priestoroch vozňa. Na oknách vlaku sa budú nachádzať veľkoplošné fotografické polepy s názvom výstavy a pri vstupe do vozňa bude umiestnená informačná tabuľa s krátkym životopisom A. Dubčeka.

Kto bol Alexander Dubček?

Slovenský politik, štátnik a vrcholný predstaviteľ Pražskej jari. Práve v súvislosti s obrodným procesom Česko-Slovenska je z historického hľadiska vnímaný ako najpozitívnejšia slovenská osobnosť tohto obdobia. Stal sa symbolom Pražskej jari a je úzko spätý s udalosťami z roku 1968. Zastával funkciu prvého tajomníka ÚV KSČ a presadzoval politiku „socializmu s ľudskou tvárou“.

Avšak reformný proces snažiaci sa o demokratizáciu komunistického režimu v Česko-Slovensku bol ukončený inváziou vojsk Varšavskej zmluvy a na čele s Gustávom Husákom bola zavedená tzv. normalizácia.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech