Slovenskí podnikatelia, ktorých inovatívny produkt si získal náš trh

  • Na Slovensku vzniká množstvo startupov, no preraziť sa podarí len hŕstke z nich
  • Toto je výber tých, ktorí svoj produkt doladili do dokonalosti a zožali úspech, o akom na začiatku ani nesnívali
  • Každý z nich môže byť príkladom pre mladých ľudí, ktorí chcú začať alebo začínajú podnikať
BeFunky-collage (5)
archív:Pavol Čekan, pexels
  • Na Slovensku vzniká množstvo startupov, no preraziť sa podarí len hŕstke z nich
  • Toto je výber tých, ktorí svoj produkt doladili do dokonalosti a zožali úspech, o akom na začiatku ani nesnívali
  • Každý z nich môže byť príkladom pre mladých ľudí, ktorí chcú začať alebo začínajú podnikať

Andrej Fogelton – Eyeblink

Každodenné používanie počítača je často sprevádzané únavou očí, ich bolesťou či rozmazaným videním. Ide o symptómy syndrómu suchého oka. Nový softvér z dielne Slovákov s názvom Eyeblink odstraňuje nízku frekvenciu žmurkania, pripomína viac žmurkať a bojovať tak s chorobou očí.  

Autor technológie Eyeblink Andrej Fogelton je softvérový inžinier. Ako doktorand Slovenskej technickej univerzity sa venuje výskumu detekcie žmurkania, keďže sám týmto problémom trpí.

“Technológia Eyeblink-u mi napadla počas práce na diplomovke, kde som sa zaoberal detekciou pohybu ruky. Najväčšou výzvou bolo, ako detegovať žmurkanie. Viacero študentov pracovalo na tomto probléme v rámci bakalárskych prác pod mojím vedením. Po vytvorení niekoľkých neúspešných metód som sa problému nakoniec venoval sám a vytvoril jeden z najlepších algoritmov na detekciu žmurkania na svete,” hovorí Andrej pre Startitup.

Eyeblink funguje tak, že meria frekvenciu žmurkania na základe meraní z webkamery. Webkamera spraví pár obrázkov miestnosti, na základe parametrov vyhodnotí svetelnosť miestnosti a nastaví jas obrazovky.

Aplikácia vykonáva meranie každú polhodinu po 3 minúty. To stačí na vyhodnotenie frekvencie žmurkania. Počas zvyšného času aplikácia vyhodnotí výsledky merania, ak žmurkáš málo vybehne notifikácia, ak nie vieš, že žmurkáš dostatočne. Notifikáciu je možné zavrieť jednoducho žmurknutím.  

Jana Kadaňková – Popka

Jana Kadaňová začala podnikať ako živnostníčka v roku 2016. Aj keď jej značka popka.sk existuje od roku 2006, venovala sa len textilnej handmade tvorbe. Založením živnosti začala organizovať a lektorovať kurzy šitia v Prešove a Košiciach. Predovšetkým však rozbehla zmysluplný projekt Veselé rúška.

“Veselé rúška vznikli v decembri 2015, keď moje deti chytili virózu. Obehala som snáď všetky lekárne a zdravotnícke potreby, no detské rúška na tvár som nenašla. Ako vynaliezavá mama a krajčírka som sadla k stroju a rúška na ústa im ušila,” píše Jana na jej stránke.

S myšlienkou veselých rúšok na tvár sa Jana začala zaoberať po pozitívnych ohlasoch od ľudí, ku ktorým sa rúška dostali. Ozývali sa jej mamičky chorých detí či ochranné rúška aj šije a predáva. Preto nejaké ušila a poslala ľuďom, ktorí ich vtedy potrebovali. V marci 2016 sa Veselým rúškam začala venovať už naplno, nakoľko vedela o veľa deťoch a dospelých s obyčajnou chrípkou, ale aj vážnejšími ochoreniami, ktorí ich naozaj potrebujú.

Jana taktiež pripomína, že je aj veľa lekárov, ktorí rúško na ústa používajú a tak majú možnosť svojich pacientov rozveseliť. Nakoniec 500 veselých rúšok putovalo aj pre Oddelenie detskej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach.

Pavol Čekan – MultiplexDX

Spoločnosť MultiplexDX je inovatívna biotechnologická spoločnosť založená medzinárodným tímom renomovaných vedcov. Zameriava sa na vývoj produktov, ktoré pomôžu spresniť diagnostiku rakoviny, znížia počet chybných diagnóz a pomožu zvýšiť počet ľudí, ktorí rakovinu prekonajú. Spoločnosť predáva prvé produkty, ktoré tvoria časti cieľovej technológie Multiplex 7+, významným výskumným ústavom a zdravotníckym zariadeniam. Tím tvoria renomovaní špecialisti z oblasti biochémie, medzi ktorými je aj Slovák Pavol Čekan.

Zobraziť celú galériu (6)
zdroj: archív:Pavol Cekan

“Už ako štu­dent na vy­so­kej škole som sa pý­tal, prečo toľko ľudí zo­mrie na ra­ko­vinu a ako je to možné, keď už ži­jeme v 21. sto­ročí a ho­vo­ríme o mo­der­nej me­di­cíne a bio­tech­no­ló­giách. Ne­skôr, keď som pra­co­val ako od­borný asis­tent na Roc­ke­fel­le­ro­vej Uni­ver­zite, tak som sa priamo do­stal ku tka­ni­vám on­ko­lo­gic­kých pa­cien­tov,” hovorí Pavol Čekan pre Startitup.

Práve tu mnohokrát videl, že aj keď tka­nivá vy­ze­rali rov­nako, pa­cienti si automaticky pre­šli iden­tic­kou lieč­bou a vý­sledky boli jednoducho iné; nie­kto pre­žil, nie­kto nie, u nie­koho sa ta istá ra­ko­vina ob­ja­vila znova, u nie­koho nie­kde inde na inom or­gáne a u nie­koho vô­bec. Preto začali tento problém spoločne s tímom skúmať na mo­le­ku­lár­nej úrovni a zis­tili, že už na za­čiatku, pri pri­már­nej diag­nos­tike, každá ra­ko­vina mala úplne iný pro­fil a pa­cienti mali byť lie­čení inak a odlišne, číže sa malo pri­stú­piť k diag­nos­tike a vý­sled­nej te­ra­pii per­so­na­li­zo­vane. Dnes je personalizácia možná vďaka ich špeciálnej technológii.

Spoločnosť Multipledx je vďaka nej schopná spraviť presnú a personalizovanú diag­nos­tiku, ktorá vy­ústi v správne na­sta­ve­nie che­mo­te­ra­pie. „To zna­mená, že  che­mo­te­ra­pie do­stane pa­cient presne toľko, koľko po­tre­buje na za­hu­be­nie ná­dora a nie, ako je to v dneš­nej dobe, že je to buď málo (šanca, že sa ra­ko­vina vráti) alebo prí­liš veľa (šanca, že sa zby­točne zničí imu­nitný sys­tém a pa­cient môže zo­mrieť),“ vysvetľuje Pavol Čekan pre Startitup.

Andrej Dula – SPECTER SPORTS

Andrej Dula má za sebou spoločnosť, ktorá skončila v konkurze, ale aj úspešný predaj firmy, ktorá dodnes funguje. Jeho energiu však už nejaký čas sústreďuje predovšetkým do startupu SPECTER SPORTS. Produk – hokejovú pásku, ktorú pod týmto startupom vyrába pritom vznikol celkom náhodou, no už dnes žne úspech.

“Existovali laboratórne vzorky pások, ktoré neboli na predaj, ale mal k nim prístup kamarát z hokejového tímu. Keďže mňa hokej baví a príležitostne si zahrám, ponúkol mi jednu vzorku na skúšku. Ako amatérovi mi vyhovovala, ale videl som priestor, ako ju vylepšiť a dosiahnuť, aby bola použiteľná aj pre profesionálov,” hovorí Andrej o prvotnom impulze na založenie startupu.

Predsa len, hokejový výstroj sa stále mení, používajú sa nové materiály, všetko je ľahšie a trvácnejšie, no páska je za posledných 100 rokov stále tá istá. Andrej videl príležitosť ako ju zdokonaliť.

Zobraziť celú galériu (6)
zdroj: spectarsports

Po viac ako 2000 hodinách testovania a viac ako 18 mesiacoch vývoja spoločne s tímom vyvinul produkt SPECTER TAPE, ktorý vyhovuje hráčom, od úrovne NHL, až po amatérskych hokejistov a deti.

Produkt a technologický postup chránia patentovou prihláškou. S ich páskou už aktívne hrá niekoľko desiatok profesionálnych hokejistov či už v NHL alebo na reprezentačnej úrovni (Chára, Olvecký, Valach, Majdan atď.) Aktuálne vstupujú do fázy marketingu a predaja v Českej republike a na Slovensku. Konkurenciou je klasická páska na hokejku, ktorá sa používa už 100 rokov a oni vyvinuli jej dokonalejšiu verziu. Aktuálne má SPECTER SPORTS tím 7 ľudí.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech