Železnice SR chcú pri staniciach vybudovať stovky parkovacích miest. Ktoré mestá a obce dostanú šancu?

  • Železnice Slovenskej republiky chcú zlepšiť prístup cestujúcich k staniciam
  • Vytipovali si 14 obcí, v spolupráci s ktorými by mohli vytvoriť takmer 900 parkovacích miest v blízkosti železničných staníc
  • Záujem už prejavila Galanta, Piešťany aj bratislavská Devínska Nová Ves
zssk
ZSSK
  • Železnice Slovenskej republiky chcú zlepšiť prístup cestujúcich k staniciam
  • Vytipovali si 14 obcí, v spolupráci s ktorými by mohli vytvoriť takmer 900 parkovacích miest v blízkosti železničných staníc
  • Záujem už prejavila Galanta, Piešťany aj bratislavská Devínska Nová Ves

Tí, ktorí dennodenne musia na železničné stanice dochádzať autom a následne bojovať o posledné parkovacie miesta, sa určite potešia novej iniciatíve Železníc Slovenskej republiky, ktoré sa rozhodli zlepšiť prístup cestujúcich k staniciam. Vytipovali si niekoľko vhodných miest, pomocou ktorých vybudujú pri staniciach nové parkovacie miesta. Za cieľ si kladú k železničnej doprave prilákať viac zákazníkov a odľahčiť mestá od automobilovej dopravy.

ŽSR preskúmali súčasnú situáciu a rozhodli sa osloviť 14 slovenských obcí, ktoré majú potenciál na vybudovanie nových parkovacích miest. Od februára prebieha medzi oboma stranami intenzívna komunikácia a z oslovených prejavilo záujem o spoluprácu už niekoľko miest. Napríklad Galanta, Piešťany, Prešov, Šurany, bratislavská Devínska Nová Ves alebo Topoľčany. ŽSR by pri staniciach s ich pomocou mohla vybudovať dokopy 856 miest na parkovanie.

Zatiaľ boli okrem spomínaných miest oslovené aj Nové Zámky, Lučenec, Spišská Nová Ves, Tvrdošovce, Vranov nad Topľou, Cífer, Kúty a Kraľovany, no ŽSR plánujú do projektu zapojiť ďalšie desiatky miest. Individuálne rokovania prebiehajú s mestom Trnava a Novým Mestom nad Váhom. Najväčším problémom tejto iniciatívy je vlastníctvo pozemkov v bezprostrednej blízkosti staníc. Tie buď patria súkromným subjektom alebo sú nevysporiadané, čo celú situáciu sťažuje a rokovania predlžuje.

Generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy povedal: ,,Analýzou stavu v jednotlivých staniciach sme vytipovali mestá a priestory, ktoré ŽSR môžu okamžite začať riešiť formou partnerstva so samosprávami. My ponúkneme naše priestory na prenájom mestám a obciam, samospráva by sa podieľala na vybudovaní a prevádzkovaní parkovísk v tesnej blízkosti železničných staníc. Spoločne zadefinujeme, ako majú parkoviská vyzerať, aké budú mať vybavenie.“ 

Pred uzatvorením zmlúv medzi ŽSR a jednotlivými obcami bude potrebné presne stanoviť podmienky prenájmu. Už teraz obe strany vedia, že vzhľadom na špecifickosť situácie a rozdielnosti nie je možné pre všetkých vopred stanoviť rovnaké podmienky a jednotnú výšku nájomného.

Zdroj: zsr.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech