Vedci odhalili šokujúcu vlastnosť psychedelík, ktoré nie sú tabu ani na Slovensku. Tvoj pohľad na ne sa navždy zmení

  • K využitiu halucinogénov pri liečbe či terapiách sa prikláňa čoraz viac vedcov
  • Okrem toho, že by mali liečiť depresie by mohli pomáhať aj fyzickému zdraviu
  • Naznačuje to nová štúdia, ktorá ich dáva do súvislosťami s prevenciou pred infarktom či cukrovkou
pjimage (2)
Unsplash/Ameer Basheer, Psilocybe semilanceata/wikipedia
  • K využitiu halucinogénov pri liečbe či terapiách sa prikláňa čoraz viac vedcov
  • Okrem toho, že by mali liečiť depresie by mohli pomáhať aj fyzickému zdraviu
  • Naznačuje to nová štúdia, ktorá ich dáva do súvislosťami s prevenciou pred infarktom či cukrovkou

Podľa najnovšieho výskumu môžu psychedelické drogy znížiť pravdepodobnosť srdcových chorôb. A to aj v prípade, že človek drogu vyskúšal iba raz, píše sa v štúdii zverejnenej Nature Scientific Reports.

Prieskum užívateľov drog ukázal viac, ako vedci pôvodne čakali. Štúdia pozostávajúca z 375 000  respondentov ukázala, že iba 2,3 percenta tých, ktorí užili drogu ako DMT, ayahuasca, LSD, meskalín, peyot alebo psilocybín mali za posledný rok diagnostikované srdcové ochorenie alebo cukrovku. Naopak, z ľudí, ktorí takéto drogy nikdy neužili malo cukrovku až 4,5 percenta.

Dôvodom môže byť pocit psychickej pohody a menej stresu

„Zistenia naznačujú, že klasické psychedelické užívanie drog po celý život je spojené s nižšou pravdepodobnosťou srdcových chorôb alebo cukrovky za posledný rok minulom roku,“ povedal pre portál PsyPost vedúci autor štúdie a oxfordský sociológ Otto Simonsson .

Jedným z vysvetlení by mohol byť fakt, že ľudia, ktorí užívajú takéto drogy majú zvýšený pocit pohody a pokoja. Tým pádom pociťujú menej stresu, ktorý môže byť v priebehu rokov spúšťačom takýchto ochorení.

Dodávajú však, že štúdia ešte doteraz neprišla s jasnou príčinou kauzality. Do budúcna tiež musia vykonať podobné štúdie, ktoré by boli randomizované, dvojito zaslepené a pri ktorých by niektorí uchádzači dostali placebo.

Psychedeliká ako antidepresíva

Posledné roky tiež viacerí odborníci upozorňujú na to, že psychedeliká ako psilocybín zlepšujú psychický stav. V štúdii publikovanej vo vedeckom časopise Frontiers in Psychiatry vedci dávajú do pozornosti psychedeliká pri riešení psychických problémov spôsobených vplyvom pandémie. Počet úzkostí a depresii v dôsledku Covid-19 totiž stále stúpa.

„Dedičstvo problémov s duševným zdravím, ktoré COVID-19 zanechá, podnecuje inovatívne riešenia na riešenie rastúcej miery PTSD, depresie, úzkosti, závislostí a sociálneho odpojenia. Preto by sme neradi zvažovali nový prístup s antidepresívnym, anxiolytickým a antiaddiktívnym potenciálom, ktorý môže tiež posilňovať pocit sociálnej a environmentálnej prepojenosti, známy ako psychedelicky asistovaná psychoterapia,“ vysvetľujú autori štúdie.

Alkaloid psilocybín, je však na Slovenku nelegálny. Opačne je to napríklad v americkom štáte Oregon, ktorý dokonca odhlasoval aj legalizáciu psychotropných húb na liečebné účely.

Jednotlivci užívajú psilocybín ako rekreačnú drogu. Poskytuje pocity eufórie a zmyslového skreslenia, ktoré sú bežné pre halucinogénne lieky ako je LSD. Halucinogény sú látky vyvolávajúce poruchy vnímania.

Neodborné zaobchádzanie môže spôsobiť úplný opak

V súčasnosti je však psilocybínu venovaná veľká pozornosť v súvislosti s možnými terapeutickými účinkami. Štúdií na pozitívny vplyv drogy na psychickú pohodu už bolo viacero, k jeho užívaniu na liečebné účely sú priklonení aj ľudia na Slovensku.

„Čo sa týka terapeutických účinkov, je pravda, že psilocybín sa ukazuje účinný v liečbe viacerých psychických porúch, napríklad depresií, úzkostí, posttraumatickej stresovej poruchy, obsedantno-kompulzívnej poruchy alebo aj v liečbe závislostí na alkohole a opiátoch,“ vyjadrila sa pre Startitup Zuzana Lipová, mentálna koučka, ktorá sa pri svojej práci špecializuje v prvom rade na mentálnu odolnosť ľudí.

Vplyv sa podľa viacerých výskumov javí ako prospešný. V kombinácii s psychologickou terapiou má údajne podobné účinky ako antidepresíva.

Adiktológovia a psychológovia preto upozorňujú, že užívanie psychedelík bez odborného dohľadu môže spôsobiť vážne problémy. Užívanie  halucinogénnych látok má totiž svoje riziká. Nesprávne zaobchádzanie s týmito látkami môže spôsobiť mnoho problémov, ako napríklad paranoja či iné psychické problémy.  

Zdroje: Nature Scientific Reports, PsyPost, Frontiers in Psychiatry, Startitup

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie