Mac­book Air s “reti­nou” je tu

Tomáš Kahn / 5. marca 2015 / Tech a inovácie

Na budúco týž­dňo­vom Key­note by mal Apple pred­sta­viť aj nový 12 pal­cový Mac­book Air s retina disp­le­jom.

Už 9. marca, kedy sa bude konať ďalší zo série “app­lác­kych Key­no­tov” by mal do rodiny Mac­bo­okov pri­bud­núť ďalší člen. Tento krát pôjde o moder­ni­zo­vaný 12 pal­cový Mac­book Air. Naj­väč­šia zmena by sa mala udiať v disp­leji, pre­tože v novom Air-i bude pou­žitý retina disp­lej, ktorý sme dopo­siaľ mohli vidieť iba v mode­loch Pro. Bliž­šie tech­nické infor­má­cie nie sú dopo­siaľ známe, preto aj my s nad­še­ním oča­ká­vame blí­žiaci sa Key­note. 

zdroj: engadget.com

Pridať komentár (0)