Majte prehľad vo svojich projektoch s Profifox

  • Profifox je nové riešenie, ktoré uľahčí koordináciu práce v tíme a prinesie prehľad do plnenia zložitých úloh. Potenciálu Profifoxu a jeho tvorcov veria aj ľudia z Neulogy Ventures, ktorí sa rozhodli do tohto projektu investovať a podporiť tak ďalších šikovných Slovákov na ceste za ich cieľom. O Profifoxe sme sa viac dozvedeli od člena tímu Lukáša Vavreka.
Profifox
  • Profifox je nové riešenie, ktoré uľahčí koordináciu práce v tíme a prinesie prehľad do plnenia zložitých úloh. Potenciálu Profifoxu a jeho tvorcov veria aj ľudia z Neulogy Ventures, ktorí sa rozhodli do tohto projektu investovať a podporiť tak ďalších šikovných Slovákov na ceste za ich cieľom. O Profifoxe sme sa viac dozvedeli od člena tímu Lukáša Vavreka.

 

Profifox je aplikácia, ktorá prinesie prehľad do tímových úloh, pomáha zvládnuť projekty, ale zároveň môže slúžiť aj ako to do list. Pri používaní Profifoxu sa Vám už nestane, aby dvaja členovia tímu pracovali súčasne na jednej úlohe alebo aby ste ako vedúci projektu nemali prehľad, v akej fáze sa nachádzajú čiastkové úlohy.

„Vytvárame riešenie, teda súbor aplikácií, ktoré majú back-end na serveri. Aplikácie slúžia na to, aby pomocou nich dokázali ľudia, či už profesionáli v práci alebo bežní ľudia, ale najmä tímy, efektívne manažovať svoj čas a svoju prácu. To chceme dosiahnuť na základe princípu akčných plánov. Vychádzame z princípov plánovacích metód, ktoré sa využívajú v automobilovom priemysle, ktoré sú štandardizované,“  hovorí Lukáš Vavrek o Profifoxe.

 

 

Lukáš Vavrek  sa podujal odpovedať na moje otázky, aby sme čitateľom mohli priniesť čo najviac informácií o Profifoxe. Lukáš pracuje na aplikácii od prvopočiatku a zo začiatku to stíhal popri iných projektoch a škole. Lukáš je ešte iba študentom Strednej priemysel školy elektrotechnickej, má 19 rokov a programovaniu sa venuje od pätnástich rokov.

 

Ahoj Lukáš, priblíž nám bežným ľuďom podstatu Profifoxu, čo všetko ponúka?

Aplikácia má tri hlavné rozdelenia. Prvou časťou je akčný plán, ktorý reprezentuje konkrétny veľký problém.  Príklad uvediem na škole. Učiteľ zadá skupinovú úlohu napríklad z predmetu matematiky. V aplikácii teda vytvorím akčný plán Matematika. Následne akčný plán potrebuje akcie, ktoré reprezentujú konkrétne čiastkové úlohy, napríklad príklady na riešenie. Následne je možné zadefinovať aj čiastkové kroky riešenia, toto však v aplikácii nie je povinné. Ďalej je možné určiť prioritu jednotlivým akciám, keďže nie všetky úlohy, ktoré musí človek riešiť, sú rovnako dôležité.

Tiež je možné meniť a sledovať stav akcie, či je napríklad úloha už dokončená alebo sa na nej ešte ani nezačalo pracovať. Toto je veľmi výhodné pre tímy, odstraňuje duplicitu práce a tiež sa na žiadnu úlohu nezabudne.  Na jednej akcii môže pracovať aj viac osôb, ktoré majú možnosť sa prostredníctvom aplikácie pridať ako responsible person. Ďalej sú v aplikácii ešte sub-tastky, ktoré sa už zapisujú len v odrážkach a predstavujú malé poznámky k danej akcii. Po skončení úlohy je možné zapisovať rôzne poznámky autora. Profifox tiež podporuje export do Excelu či PDF. Dáta a informácie vpísané do aplikácie sú šifrované.

 

 

Čo ešte ponúka Profifox používateľom?

Dôležitou a významnou funkciou Profifoxu je automatická synchronizácia. Dnes už ľudia nepracujú len na jednom zariadení, ale využívajú mobily, tablety a počítače, čo môže spôsobovať problémy pri prenose rôznych údajov. Preto je pri predplatnej verzii Profifoxu samozrejmosťou automatická synchronizácia, aby sa nestalo, že na tablete si k úlohe napíšete dôležitú poznámku a v aplikácii v mobile, sa Vám to nezobrazí a Vy na to v dôležitej chvíli zabudnete.

Synchronizácia je v podstate najdôležitejšou funkciou aplikácie. Snažíme sa o to, aby sa aplikácia nevyužívala len v rámci jednej firmy, ale medzi kýmkoľvek kto pracuje na spoločnej úlohe. Aplikácia má uplatnenie aj v spolupráci medzi rôznymi podnikmi, napríklad v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahoch.

 

V akých operačných systémoch funguje Profifox?

Na trhu je momentálne verzia Windows 8. Rozpracované máme samozrejme aj iné verzie a v čo najkratšom čase budú dostupné verzie pre všetky platformy a samozrejme aj webová verzia.

 

Spomínal si predplatnú verziu aplikácie? Je verzia aj zadarmo?

Základná verzia, teda pre jednotlivca je zdarma. Je určená pre jedno zariadenia a teda v tomto prípade nefunguje synchronizácia medzi viacerými zariadeniami. Tiež nie je funkčný export údajov.

 

 

Ako vznikol nápad na Profifox?

Tomáš, náš CEO, pracoval v automobilovom priemysle a stretával sa s každodenným riešením úloh, pri ktorých pracoval najmä s Excelom, čo mu zaberalo veľa času a nemohol problémy riešiť na mieste, kde sa aktuálne nachádzal. Chcel teda niečo, čo by mu umožnilo riešiť úlohy z akéhokoľvek miesta a zariadenia. Následne som sa zapojil ja a začali sme riešiť minimálne životaschopný produkt.

 

A ďalej? Ako prebiehala práca na aplikácii?

V júni minulého roku sme sa aplikácii začali venovať stopercentne a pridal sa nový kolega Matej, ktorý začal pracovať na serverovej verzii. Ďalší kolega pracoval na grafike. Po niekoľkomesačnej tvrdej práci sme sa prihlásili na Startup Awards, kde sme síce neuspeli, ale otvorili sa nám oči v oblasti investorov. Nakontaktovali sme sa na Neulogy Ventures, prebehlo niekoľko stretnutí a napokon sa rozhodli pre investíciu do Profifoxu. Teraz sa už Profifoxu venujeme nie na 100%, ale na 150%!

 

Predstav prosím ťa aktuálnych členov tímu.

Zakladatelia sme štyria a momentálne sme tím šiestich ľudí, ktorí pracujeme na Profifoxe.

Tomáš je náš CEO, venuje sa financiám a vymýšľa nové nápady. Matej a Martin programujú serverovú a aplikačnú časť. Grafik Richard sa venuje prezentačným materiálom a vizuálu pre aplikácie. iOS platforme sa venuje Ondrej. Ja (Lukáš) sa venujem aplikačnej oblasti, najmä Windows 8 a Windows 8 phone.

 

 

V čom Vám pomôže investícia?

Neulogy Ventures nám poskytne prostriedky na to, aby sme mohli fungovať bez problémov. Budeme sa môcť úplne na plno venovať aplikácii a jej neustálemu zlepšovaniu. Najdôležitejšou časťou investície je podpora marketingu a reklamy, kam smeruje až 70% prostriedkov.

 

Je Profifox už reálne na trhu? Využívajú ho napríklad nejaké firmy?

Momentálne zháňame obchodníka, ktorý bude ponúkať Profifox firmám. S predajom do business sféry sme začali v polovici apríla. Momentálne fungujeme cez Windows 8 store, kde máme okolo 20 000 stiahnutí, kde máme veľmi dobré ohlasy. Dobré čísla sťahovania Profifoxu sú hlavne v Nemecku a Anglicku, ale napríklad aj v Indonézii, Thajsku a USA.

 

Aké máte plány do budúcna?

Dostať Profifox do business sféry, do firiem a medzi zamestnancov. Pripraviť verzie pre každú platformu, pridávať možno nejaké nové funkcie. A samozrejme budeme sledovať feedback od používateľov a vylepšovať aplikáciu.

 

Lukášovi ďakujem za rozhovor a prajem veľa šťastia!

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech