Marmelada.sk má za sebou prvé úspeš­né pro­jek­ty, nasle­do­vať ich budú ďal­šie!

JP / 12. augusta 2015 / Tools a produktivita

Slo­ven­ský cro­wd­fun­din­go­vý por­tál marmelada.sk má za sebou prvú úspeš­nú zbier­ku na hudob­ný pro­jekt. Kape­le Pre­ss­bur­ger Klez­mer Band sa poda­ri­lo vyzbie­rať 2104 eur na príp­ra­vu albu­mu 20 rokov (Tsvant­sik Yorn). Hneď za tou­to kam­pa­ňou nasle­do­va­la ešte úspeš­nej­šia divad­la DPM v kto­rej sa poda­ri­lo vyzbie­rať viac ako 3 000 eur.

 

Skupinu počas kampane podporilo celkovo 72 fanúšikov, pričom najčastejšie si ako odmenu volili práve nový album s podpismi hudobníkov v hodnote 15 eur. V rámci zbierky však padla aj odmena za 500 eur – súkromný koncert formácie. Hudobný projekt je po prvej knihe, omaľovánke, audioknihe a hokejovom mestečku celkovo piatou úspešnou kampaňou na platforme marmelada.sk.

 

 

Tým šiestym a zároveň prvým divadelným projektom je aktuálna kampaň Divadla DPM. Novovzniknutý divadelný súbor založený súčasnými absolventami činoherného herectva mal za cieľ vyzbierať 3000 eur, ktoré chce využiť pri príprave originálnych produkcií v sezóne 2015/2016. Po prvej polovici kampane im v kolonke vyzbieraná suma svietilo viac ako 1700 eur, na ktoré sa poskladalo 45 ľudí a k dnešnému dňu je kampaň ukončená a podarilo sa DPM vyzbierať viac ako si sami určilo a to 3 105 eur od 88 donorov, Projekt s názvom “Majme sa radi aj po škole” má teda vydláždenú cestu ku svojím fanúšikom. Zatiaľ najpoplárnejšou odmenou je pesnička na mieru za 15 eur, ktorú pre prispievateľa zložia Turky, Gregy a Braňo a “ktorú ti budú závidieť všetky deti na pieskovisku”.

 

 

Len aby sa nezabudlo – na marmelada.sk sú v súčasnosti aj ďalšie zbierky. Napríklad autori Zamagurských novín vyzývajú svojich čitateľov, aby ich finančne podporili výmenou za príslub rozšírených a plnofarebných novín a Divadlo Ticho a spol. zase plánuje vydať knihu fotografií, v ktorej by zmapovali 5 rokov svojej činnosti.

Ľudia, ktorí chcú ktorýkoľvek z projektov zverejnených na marmeláde podporiť a umožniť tak, aby sa realizoval, tak môžu urobiť zaslaním vybranej čiastky na stránke marmelada.sk a to prostredníctvom bankového prevodu, cez PayPal alebo platbou kartou. Môžu tak urobiť anonymne, ale i verejne, pričom pri druhom spôsobe bude ich meno i suma uvedená na stránke projektu. Donori za svoje peniaze dostanú v prípade úspešného projektu vždy odmenu, ktorú si na stránke zvolili. Výhodou pre potenciálnych prispievateľov je fakt, že v podstate nič neriskujú, keďže pri neúspešnom projekte, teda pri projekte, na ktorý sa nepodarilo vyzbierať cieľovú sumu, dostanú zaslanú čiastku v plnej výške späť na nimi uvedený účet.

 

zdroj: freshtrends.sk

Pridať komentár (0)