Máš prob­lém s účtov­níc­tvom? Pri­chá­dza Archi­les

Tomáš Kahn / 19. júna 2015 / Tools a produktivita

Archi­les výraz­ne šet­rí čas a zni­žu­je­te chy­bo­vosť. Nahraj­te fak­tú­ru ale­bo poklad­nič­ný blok do Archi­le­sa a on z nich okam­ži­te auto­ma­tic­ky roz­poz­ná a pre­pí­še účtov­né dáta pria­mo do váš­ho účtov­né­ho prog­ra­mu.

 

Mladá inovatívna spoločnosť Archiles sa rozhodla radikálne zmeniť svet účtovníctva. Na trh prináša revolučnú službu s rovnomenným názvom Archiles, ktorá automaticky rozpoznáva faktúry aj bločky a nahráva ich priamo do účtovníctva. 

Tým šetrí najmenej 60% času a nákladov. Archiles zároveň zvyšuje prehľadnosť a poriadok uložených faktúr, bločkov, dodacích listov a iných dokumentov v bezpečnom a intuitívnom archíve. Služba obsahuje životný cyklus účtovných a firemných dokumentov, čím zlepšuje spoluprácu a minimalizuje prácu s papiermi v spoločnosti. Spoločnosť Archiles spustila komerčnú verziu produktu pre slovenský trh 1. júna 2015. Tento rok plánuje Archiles expandovať na globálny trh.

 

 

17.6. – 18.6. sa Archiles zúčastnil medzinárodnej konferencie podnikových riešení (EnterConf), kde bol vybraný do programu ALPHA ako jeden z potenciálne úspešných startupov z celého sveta. Tohto programu sa v minulosti zúčastnili spoločnosti ako Dropbox alebo Zendesk.

 

Ak vás Archiles zaujal, viac o ňom sa môžete dočítať aj v našom nedávnom rozhovore TU.

 

Pridať komentár (0)