Megaprojekt EÚ vytvorí len na Slovensku takmer 300 miest. Podieľať sa na tom bude inovatívny slovenský startup

  • Európska Únia chce vytvoriť ekosystém výroby a ekologickej likvidácie batérií do elektromobilov
  • Zúčastnia sa na ňom desiatky európskych firiem vrátane startupu InoBat
Nabíjanie elektromobilov a hybridov.
Unsplash/ Chuttersnap
  • Európska Únia chce vytvoriť ekosystém výroby a ekologickej likvidácie batérií do elektromobilov
  • Zúčastnia sa na ňom desiatky európskych firiem vrátane startupu InoBat

Za Slovensko budú na projekte Európskej komisie European Battery Innovation s celkovými nákladmi 5,4 mld. eur participovať firmy InoBat Auto a ZTS.

Ako ďalej informuje Protimonopolný úrad SR, celková výška štátnej pomoci pre Slovensko by mala dosiahnuť viac ako 118 mil. eur. Na projekte bude participovať 42 firiem z 12 členských štátov. Priniesť by mal 3 149 pracovných miest, z toho na Slovensku 286.

„Slovenská Gigafactory“ už stojí. Časom chce vyrobiť 240 000 batérií ročne, zamestná 150 ľudí

Európska komisia schválila dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu – European Battery Innovation 26. januára. Jeho hlavnou úlohou je zabezpečenie environmentálnej, sociálnej a udržateľnej výroby batérií pre automobilové a iné použitie, v súlade s napĺňaním cieľov Európskej únie v oblasti klímy a udržateľnosti. Projekt bude rozdelený do štyroch častí, a to kritické suroviny a pokrokové materiály, batériové články, batériové systémy a recyklácia a udržateľnosť.

zdroj: InoBat Auto
Cieľom projektu je výskum a vývoj inovatívnych a udržateľných batériových materiálov, článkov a systémov pre automobilový priemysel, ďalej výrazne zníženie CO2 pri výrobných technológiách batériových článkov a zabezpečenie následnej recyklácie alebo opätovného použitia batérií, ako aj vytvorenie nákladovo optimalizovaného hodnotového reťazca batérií v Európe. Ďalej je to podpora vzniku nových pracovných miest a koordinácia činnosti v súvislosti s batériami v celej Európe s cieľom vytvoriť integrovaný batériový ekosystém Európskej únie. Zdroj: SITA

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK