Mic­ro­soft mu zapla­til miliar­dy. Šťas­tie si však kúpiť nedo­ká­zal.

Martin Bohunický / 5. septembra 2015 / Lifehacking

Vybu­du­ješ spo­loč­nosť a zaži­ješ masív­ny úspe­ch — pre­dáš ju za 2.5 miliar­dy dolá­rov, máš penia­ze na čokoľ­vek, po čom si kedy túžil a nesku­toč­né množ­stvo voľ­né­ho času… len­že čo ďalej? Mar­kus “Not­ch” Pers­son, tvor­ca Mojan­gu, kto­rá zís­ka­la slá­vu cez popu­lár­ny Minec­raft, pre­zra­dil nie­koľ­ko myš­lie­nok o živo­te v roz­práv­ko­vom bohat­stve. Nie je to však nič pozi­tív­ne a tie­to vety ťa pri­nú­tia pre­hod­no­tiť svo­ju túž­bu po slá­ve a penia­zo­ch.

  

“Problém s vlastnením takého majetku je ten, že už nemáš vôbec dôvod snažiť sa. Navyše, ľudská interakcia sa stáva pre nerovnováhu nemožnou. Zabávam sa na Ibize s pár priateľmi a chodím na párty so slávnymi ľuďmi. Môžem si robiť čokoľvek, čo sa mi zachce. Nikdy som sa necítil viac izolovaný.”

 

 

Markus ďalej hovorí, ako doma vo Švédsku nedokáže nič robiť, pretože všetci jeho priatelia majú rodiny a tvrdo pracujú. Tiež o tom, ako ho všetci zamestnanci v Mojangu nenávidia. Jeden zo zamestnancov na túto výčitku odpovedal, že to bol len prvotný šok z toho, že Markus odchádza. Ten s tým nesúhlasí, jeho odpoveď bola doslovne “Po*ebte sa všetci. Je*em na vás.” Myslím, že Notch naozaj potrebuje pomoc.

 

Možno je ťažké citíť sympatie k niekomu, kto si kúpil vilu na 70 miliónov dolárov, no predsa je na Marksovom prípade krásne vidieť, ako môže byť problematické zladiť úspech s normálnym životom. “Našiel som skvelé dievča. No bojí sa ma, bojí sa môjho životného štýlu. Miesto toho skončila s niekym normálnym. Mohol by som byť ako Musk, snažiť sa zlepšiť svet. Ale to by zo mňa urobilo len rovnakého hajzla akým som bol, keď som predal Minecraft.”

 

Ľudia sa snažia Markusovi pomôcť, tvrdia, že tieto pocity sú bežné. “Je dobré počuť od úspešných ľudí, že tieto pocity sú bežné a prejdú. Keď to príde, asi si dám sprchu.” Rozprávková success story nemusí nevyhnutne znamenať, že toho človeka čaká večné šťastie. Viacerí si tým prešli v minulosti a niektorí z nás si tým možno prejdú v budúcnosti. Uži si sprchu, Markus.

 

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)