Miliar­dové star­tupy, na ktoré by ste mali hodiť očko

Filip Pavelka / 27. októbra 2014 / Tools a produktivita

Kde sú tie časy keď 1$ miliar­dové valu­ácie boli obrov­ským úspe­chom pre tech star­tupy? A dnes? Miliar­dová valu­ácia nie je už ničím vyni­moč­ným, skôr nám príde ako niečo úplne nor­málne. My sme si dali latku ešte vyš­šie a pozreli sme sa na rovno 5$ miliar­dové (a hod­not­nej­šie) star­tupy.

#9 Pin­te­rest

Valu­ácia: $5 miliárd

CEO: Ben Sil­ber­mann

Zalo­žené: 2008

Cel­ková inves­tí­cia: $762 mili­ó­nov

Známi inves­tori: Andre­es­sen Horo­witz, Bes­se­mer Ven­ture Par­tners, Raku­ten

#8 Squ­are:

Valu­ácia: $6 miliárd

CEO: Jack Dor­sey

Zalo­žené: 2009

Cel­ková inves­tí­cia$590.5 mili­ó­nov

Známi inves­tori: KPCB, Khosla Ven­tu­res, Citi Ven­tu­res, Sequ­oia Capi­tal

#7 Jing­dong (JD.com)

Valu­ácia: $7.3 milardy

CEO: Qiang­dong Liu

Zalo­žené: 2004

Cel­ková inves­tí­cia: $2.2 miliardy

Známi inves­tori: Tiger Glo­bal Mana­ge­ment, Bull Capi­tal Par­tners, Digi­tal Sky Tech­no­lo­gies

#6 Palan­tir:

Valu­ácia: $9.3 milardy

CEO: Ale­xan­der Karp

Zalo­žené: 2004

Cel­ková inves­tí­cia$950 mili­ó­nov

Známi inves­tori: Foun­ders Fund, Tiger Glo­bal Mana­ge­ment, Glynn Capi­tal Mana­ge­ment

#5 Xia­omi:

Valu­ácia: $10 miliárd

CEO: Jun Lei

Zalo­žené: 2010

Cel­ková inves­tí­cia$347 mili­ó­nov

Známi inves­tori: IDG Capi­tal Par­tners, Qual­comm Ven­tu­res, Mor­ning­side Group

#4 Snap­chat:

Valu­ácia: $10 miliárd

CEO: Evan Spie­gel

Zalo­žené: 2012

Cel­ková inves­tí­cia$163 mili­ó­nov

Známi inves­tori: Bench­mark Capi­tal, Coatue Mana­ge­ment, SV Angel

#3 Drop­box:

Valu­ácia: $10 miliárd

CEO: Drew Hous­ton

Zalo­žené: 2007

Cel­ková inves­tí­cia$1.1 miliardy

Známi inves­tori: Accel Par­tners, Bench­mark Capi­tal, Gre­y­lock Ven­tu­res

#2 Airbnb:

Valu­ácia: $10 miliárd

CEO: Brian Chesky

Zalo­žené: 2008

Cel­ková inves­tí­cia$794.8 mili­ó­nov

Známi inves­tori: Andre­es­sen Horo­witz, Foun­ders Fund, Sequ­oia Capi­tal, Gre­y­lock Par­tners

#1 Uber:

Valu­ácia: $18.2 miliardy

CEO: Tra­vis Kala­nik

Zalo­žené: 2009

Cel­ková inves­tí­cia$1.5 miliardy

Známi inves­tori: Bench­mark Capi­tal, Menlo Ven­tu­res, Google Ven­tu­res, KPCB

Pridať komentár (0)