Ministerstvo financií vyčlenilo pre vysoké školy milióny eur. Majú zažehnať krízu

  • Ide o takmer 17 miliónov eur
  • Sú určené na kompenzáciu zvýšených cien energií
  • Vysoké školy pred tým vzývali vládu na pomoc
matovič expremiér a minister financií
Na snímke Igor Matovič, TASR/Dano Veselský
  • Ide o takmer 17 miliónov eur
  • Sú určené na kompenzáciu zvýšených cien energií
  • Vysoké školy pred tým vzývali vládu na pomoc

Ministerstvo financií (MF) SR v piatok uvoľnilo takmer 17 miliónov eur pre verejné vysoké školy. Finančné prostriedky sú určené na kompenzáciu zvýšených cien energií. TASR o tom informoval tlačový odbor rezortu financií.

Po vyhodnotení dostupných podkladov a dát rezort financií schválil žiadosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na uvoľnenie finančných prostriedkov nad rámec rozpočtu pre verejné vysoké školy. Celkovo ide o sumu 16 864 182 eur.

„Ide o jedno z podporných opatrení, ktoré majú zabezpečiť riadne fungovanie školstva na Slovensku počas energetickej krízy,“ uviedlo MF SR.

Uplynulý týždeň MF SR uvoľnilo 30 miliónov eur pre regionálne školstvo. Následne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR poskytlo túto sumu zriaďovateľom škôl na dofinancovanie prevádzkových nákladov z dôvodu nárastu cien energií. Prehľad finančných prostriedkov, ktoré dostanú jednotliví zriaďovatelia, uverejnili na webe rezortu školstva.

„Dokopy sme tak poskytli 47 miliónov eur, ktoré slúžia na to, aby nebol vyučovací proces na úrovni základných, stredných a vysokých škôl v čase krízy ohrozený,“ konštatuje ministerstvo financií.

Rezort financií dodal, že kompenzácie za vyššie ceny energií bude vláda SR riešiť komplexne na úrovni obyvateľov, podnikateľov aj verejnej správy. „V súčasnosti čakáme na závery rokovaní s Európskou komisiou, aby MF SR vedelo vyhodnotiť celkový rozsah problému a jeho následný vplyv na rozpočet verejnej správy,“ uzavreli z Ministerstva financií SR.

Rezort školstva poskytol 30 miliónov eur zriaďovateľom

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR poskytlo 30 miliónov eur zriaďovateľom škôl na dofinancovanie prevádzkových nákladov z dôvodu nárastu cien energií. Prehľad finančných prostriedkov, ktoré dostanú jednotliví zriaďovatelia, uverejnili na webe rezortu školstva.

MŠVVaŠ SR poskytlo zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení, ktorí vstúpili do dohodovacieho konania podľa zákona o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení, finančné prostriedky na pokrytie výrazného nárastu cien energií.

„Pri stanovení výšky dofinancovania prevádzkových nákladov bola určená základná suma 55 eur na žiaka školy, ktorá mohla byť zvýšená z dôvodu nízkeho počtu žiakov v školách zriaďovateľa. Základná suma bola zvýšená aj v prípade regionálnych úradov školskej správy, ktoré okrem škôl zriaďujú aj školské zariadenia,“ uvádza sa na webe rezortu školstva.

Celkové požiadavky zriaďovateľov, ktorí vstúpili do dohodovacieho konania, predstavovali 42 653 073 eur. Regionálne úrady školskej správy odporučili dofinancovanie v celkovom objeme 42 645 878 eur. „S ohľadom na disponibilné zdroje predstavuje suma poskytnutých finančných prostriedkov celkovo 30 miliónov eur,“ píše sa na webe ministerstva školstva.

Pokiaľ budú mať zriaďovatelia škôl ďalšie požiadavky na dofinancovanie energií, bude potrebné k týmto požiadavkám doložiť podrobnejšie informácie o spotrebe energií a nákladoch za energie. Formu predloženia týchto údajov zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle do polovice októbra.

Ministerstvo financií SR uvoľnilo 19. septembra rozpočtovým opatrením 30 miliónov eur pre regionálne školy. Peniaze sú určené na kompenzáciu zvýšených cien energií.

„Časť prostriedkov bude poskytnutá vo forme dotácie na prenesený výkon štátnej správy obciam a časť vyšším územným celkom,“ ozrejmil rezort financií. O finančnú kompenzáciu z rovnakého dôvodu žiadajú aj vysoké školy a univerzity.

Zdroj: TASR

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá