Mis­ter Horse: Ešte ani poriadne neod­štar­to­val a už zau­jal!

Peter Kováč / 4. august 2014 / Tools a produktivita

Ori­gi­na­lite sa medze nekladú a málo­kedy píšeme o star­tu­poch, v tak ran­nej fáze, no tento Slo­ven­ský a jeho pro­duk­tová reklama nás dostala do kolien. Klo­búk dole! :)

Mis­ter Horse je natívny plu­gin pre Adobe After Effects, ktorý umož­ňuje rýchlo zobra­ziť náhľady vašich prác. Videá, zvu­kové súbory, obrázky a ďal­šie… Docela šikovné, hlavne pri práci s AEP tem­platmi, ako naprí­klad tie z videohive.net. 

Reklama od Mis­ter Horse

Pridať komentár (0)