Mladá inovátorka vie ako zbaviť pitnú vodu od škodlivých bromičnanov

  • Mladá doktorandka Ivana Marko chce svojim výskumom pomôcť s analýzou pitnej vody v okolí vodárenského zdroja Dvorníky
  • Práve ten sa dlhodobo musí vysporiadať s obsahom bromičnanov v pitnej vode. Ivana zistila, že bromičnany je možné z vody odstraňovať aj zeolitom, nielen aktívnym uhlím.
axaaa
AXA Nadačný fond
  • Mladá doktorandka Ivana Marko chce svojim výskumom pomôcť s analýzou pitnej vody v okolí vodárenského zdroja Dvorníky
  • Práve ten sa dlhodobo musí vysporiadať s obsahom bromičnanov v pitnej vode. Ivana zistila, že bromičnany je možné z vody odstraňovať aj zeolitom, nielen aktívnym uhlím.

Bromičnany vznikajú pri dezinfekcii vody ozónom. Napriek tomu, že by sa mohlo zdať, že výsledkom dezinfekcie je čistá voda, nie je to pravidlom. Bromičnany sú látky, ktoré môžu spôsobiť vážne zdravotné ochorenia. Preto je nevyhnutné prísne sledovať ich množstvo a takisto ich eliminovať. Práve na elimináciu existuje viacero metód. Ivana sa pustila do výskumu jednej z metód už počas 2. stupňa vysokoškolského štúdia. „Tejto téme sa venujem už od mojej diplomovky a pokračujem vo výskume aj počas môjho doktorandského štúdia,“ hovorí mladá inovátorka Ivana Marko.

Zeolit účinnejší než aktívne uhlie

Jednou z častých metód eliminácie je práve adsorpcia, no jej účinnosť závisí predovšetkým od chemického zloženia vody a použitého sorbentu. Ivana sa rozhodla preskúmať vlastnosti zeolitu. Prečo práve zeolit?

zdroj: AXA Nadačný fond

Mnoho ľudí netuší, no Slovensku patrí tretia priečka na svete v ťažbe zeolitu. Tento nerast sa nachádza vo veľkom množstve na východe Slovenska. Aj to bolo motiváciou Ivany, aby na základe vlastností tohto nerastu vykonala sériu experimentov práve s ním. „Keď ho tu máme, bola by škoda to nevyužiť,“ vysvetľuje mladá inovátorka. Na základe Ivaniných doterajších prác sa ako najúčinnejší sorpčný materiál na odstránenie bromičnanov ukázal zeolit, napriek tomu, že podľa literatúry ním je aktívne uhlie.

Výskum s uplatnením v praxi

Ivanu bavia experimenty. „Teší ma najmä to, ak dosiahneme úspech, čiže cielený výsledok,“ hovorí sympatická vedkyňa. Na to, aby sa mohla dostať v skúmaní ďalej, potrebuje aj finančnú podporu. Tú získala minulý rok ako jedna z ocenených inovátorov z verejnej grantovej výzvy AXA Nadačný fond. Ten už ôsmy rok finančne podporuje mladých inovátorov vo vedeckej práci.

„Prostriedky som použila na materiál pre analýzu a experimentálnu skúšku, no tiež na prípravu publikácie,“ hovorí Ivana Marko. „Je veľmi fajn, že existujú spoločnosti, ktoré podporujú mladých vedcov a ich projekty, pomáha nám to,“ dopĺňa Ivana. Ivana pracuje na praktickom využití zeolitu. Absorpčné účinky zeolitu a aktívneho uhlia používa pri čistení podzemnej vody z vodárenského zdroja Dvorníky, ktorá obsahuje bromičnany a zásobuje pitnou vodou 12 obcí a Kúpele Dudince.

Ak aj Teba baví veda a máš rozpracovaný projekt so zameraním na prevenciu, prihlás ho do grantovej výzvy AXA Nadačného fondu, ktorý spravuje Nadácia Pontis, a požiadaj o finančný príspevok na jeho ďalší rozvoj. Všetky potrebné informácie nájdeš na axafond.sk. Termín na podanie prihlášky sa už kráti, čas máš už len do pondelka, 13. marca 2019. #KnowYouCan

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech