Mla­dý Mark Zuc­ker­berg hovo­rí o The Face­bo­ok

Tomáš Kahn / 28. apríla 2015 / Tools a produktivita

Pozri­te si inter­view s Mar­kom Zuc­ker­ger­gom z roku 2004, kde pre ame­ric­kú CNBC opí­sal ešte vte­daj­ší The Face­bo­ok. Mož­no už vte­dy začí­nal tušiť, že z malej sociál­nej sie­te na Har­var­de sa môže stať glo­bál­ny nástroj.

 

 

zdroj: youtube.com

Pridať komentár (0)