Mladý Mark Zuc­ker­berg hovorí o The Face­book

Tomáš Kahn / 28. apríl 2015 / Tools a produktivita

Pozrite si inter­view s Mar­kom Zuc­ker­ger­gom z roku 2004, kde pre ame­rickú CNBC opí­sal ešte vte­dajší The Face­book. Možno už vtedy začí­nal tušiť, že z malej sociál­nej siete na Har­varde sa môže stať glo­bálny nástroj.

zdroj: youtube.com

Pridať komentár (0)