Na Goog­le Dri­ve dosta­ne­te teraz 2GB zada­ra! Cool, čo povie­te?

Marek Schwarz / 11. februára 2015 / Lifehacking

Inter­ne­to­vá jed­nič­ka vče­ra osla­vo­va­la Deň bez­peč­nej­šie­ho inter­ne­tu. Goog­le pri­po­me­nul, že posky­tu­je nástroj Kon­tro­la zabez­pe­če­nia, kto­rý vám skon­tro­lu­je zabez­pe­če­nia.

 

V niekoľkých krokoch si overíte svoje nastavenia: telefón pre obnovenie účtu, sekundárnu e-mailovú adresu a bezpečnostnú otázku; ďalej posledná aktivita na všetkých pripojených zariadeniach; prístupy k dátam z rôznych zariadení a aplikácií; a nakoniec ešte heslá a dvojfázové overenie.

Pravdepodobne budete mať všetko v poriadku a všetky kroky iba odsúhlasíte. Ak sa vám niečo nebude páčiť, zabezpečenia môžete prenastaviť, práva aplikáciám odobrať apod. Aby vás Google lepšie motivoval, každému, kto týmto overením nastavenie prejde, daruje 2 GB priestoru navyše v úložiska Drive. Nastálo.

Akcia platí až do 17. februára 2015, účet si môžete nechať skontrolovať na tejto stránke. (Pochopiteľne aj po tomto dátume, ale už bez darčeka.) Kapacitu Google rozšíri okolo 28. februára. Akcia sa netýka účtov Google Apps for Work a Apps for Education.

Pridať komentár (0)