Na Slovensku platí nová dopravná značka. Zisti, ako vyzerá a čo znamená

  • Nové značenie má predísť chaosu na križovatke
  • Policajti začnú postupne nové značky umiestňovať na potrebné miesta
Auto obchádzajúce dopravnú značku a nová dopravná značka
Ilustračný obrázok, FB/Polícia SR - Bratislavský kraj
  • Nové značenie má predísť chaosu na križovatke
  • Policajti začnú postupne nové značky umiestňovať na potrebné miesta

Polícia zavádza nové značenie, aby vodičov upozornila, že by nemali vchádzať do križovatky na zelenú, ak nemôžu pokračovať v jazde bez zastavenia. 

Ako uvádza portál Pravda, nové značky začnú policajti postupne umiestňovať na potrebné miesta.

Dočasné dopravné označenie

V rámci preventívno-výchovných opatrení začnú policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave postupne umiestňovať nové dopravné značenie v Bratislave pred križovatkami, kde je zvýšená hustota premávky.

Ako polícia uvádza na sociálnej sieti, vodičov žiadajú o ohľaduplné správanie a rešpektovanie dopravného značenia. 

„V tejto súvislosti žiadame vodičov, aby sa správali navzájom ohľaduplne, rešpektovali dopravné značenie a svoje správanie prispôsobili vždy aktuálnej situácii v cestnej premávke,“ píše polícia na sociálnej sieti.

„To znamená, aby nevchádzali do križovatky, ak im situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde tak, že by boli nútení zastaviť vozidlo na križovatke; to neplatí, ak vodič musí zastaviť vozidlo v križovatke z dôvodu dávania prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku alebo pri odbočovaní doľava, tak ako hovorí §20 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke,“ pokračuje polícia.

Toto dočasné dopravné zariadenie je už umiestnené na križovatke ulíc 29. Augusta – Cukrová.

Pozor na túto skratku

Ako sme ťa už informovali, každý vodič má povinnosť dodržiavať všetky dopravné predpisy, vrátane značiek s obmedzenou rýchlosťou a najvyššou povolenou rýchlosťou. Na diaľniciach alebo v nehodových úsekoch sa môžeš stretnúť s nižšou maximálnou povolenou rýchlosťou, napríklad zo 130 km/h na 110 km/h či 90 km/h. Inde môže byť zníženie aj na 60 či 50 km/h. 

Väčšinou vždy vieš, prečo je rýchlosť znížená – buď ide o práce na ceste, nehodový úsek, poškodenú vozovku, alebo inak odôvodnené zníženie rýchlosti. Ale vieš, čo znamená zníženie rýchlosti a pod tým označenie „IG-L“?

IG-L (ImmissionsschutzGesetz Luft) je skratka, ktorá podľa portálu Topspeed vo voľnom preklade označuje „zákon o ochrane proti znečisteniu ovzdušia“. S touto značkou sa zatiaľ na Slovensku nestretneš, ale čo nie je, môže byť a v niektorých návrhoch na ochranu ovzdušia na Slovensku sa môže skrývať aj niečo veľmi podobné.

S touto značkou sa môžeš stretnúť v susednom Rakúsku, najmä na diaľniciach či rýchlostných cestách, kde je namiesto povolenej rýchlosti 130 km/h na diaľnici rýchlosť znížená na 100 km/h alebo 80 km/h, ale len v niektorých úsekoch, najmä v tých, kde úrady namerajú príliš veľký podiel výfukových plynov vo vzduchu, dajú tak operatívnu reguláciu na zníženie práve znížením rýchlosti.

V Rakúsku tým dbajú na ochranu životného prostredia, a to najmä v prípade, ak úroveň znečistenia ovzdušia prekročí maximálne povolené limity. Rakúsko totiž vychádza z princípu, že pomalšie jazdiace autá produkujú menej škodlivín do ovzdušia.

Skratka IG-L je pod zníženou rýchlosťou označená najmä preto, ak príde niektorým vodičom zníženie rýchlosti úplne nelogické, pod touto skratkou si teda vysvetlia, že dôvodom zníženia rýchlosti nie je poškodená vozovka, ale ochrana životného prostredia.

Zdroje: Pravda, FB/Polícia SR - Bratislavský kraj, SIU, Topspeed

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá