Na Slovensku vzniká nová investičná platforma. Nie je len pre „vyvolených“

  • Across Crowd je nová investičná platforma
  • Vďaka nej môže každý investovať do lokálnych firiem, nehnuteľností a startupov
Bratislava, žena
Pexels/andrea, karol czinege
  • Across Crowd je nová investičná platforma
  • Vďaka nej môže každý investovať do lokálnych firiem, nehnuteľností a startupov

Za platformou stojí skupina Across, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2002. Srdcom aktivít Acrossu je privátne investovanie. Ako finančný investor však skupina pôsobí aj v ďalších oblastiach, napríklad v hotelierstve, realitách, zdravotníctve a vo viacerých private equity projektoch. Across spravuje aktíva v hodnote viac ako 700 miliónov eur.

Vďaka platforme Across Crowd sme otvorili naše know-how všetkým. Veríme, že investovať do dobrých projektov by malo byť umožnené nielen „vyvoleným”.

Across Crowd umožňuje priame investície do unikátnych projektov s atraktívnymi výnosmi. Vznikla s cieľom priblížiť svet private equity a dlhového financovania bežným investorom a zároveň umožniť perspektívnym firmám získať kapitál modernou formou hromadného financovania do projektov, ktoré prechádzajú screeningom investičných expertov.

Ide o platformu, kde má prístup k podrobnejším informáciám k jednotlivým projektom len registrovaný užívateľ. Zároveň sa len registrovaný užívateľ môže neskôr stať investorom.

Samotná registrácia na Across Crowd ťa nezaväzuje k žiadnej investícii. Získaš však vďaka nej prístup k detailným informáciám o prebiehajúcich projektoch, vrátane exkluzívnych noviniek ohľadom pripravovaných projektov.

Pre koho je investovanie určené? Platforma Across Crowd sa odporúča výlučne pre investorov, pre ktorých potenciálna strata časti alebo celej investície nebude znamenať významné obmedzenie alebo zhoršenie ich ekonomickej situácie.

S investíciami poskytovanými prostredníctvom platformy sú spojené riziká, ktoré je nutné zvážiť a akceptovať predtým, ako sa investor rozhodne vložiť svoje peniaze do ktoréhokoľvek z projektov na Across Crowd.

V prípade equity projektov získaš ako investor najprv podmienenú participáciu, ktorá sa po úspešnom vyzbieraní prostriedkov automaticky premení na participáciu.

„Investor má právo podieľať sa na výnosoch a stratách, ktoré plynú zo stanov o družstve, ktorú spoločnosť Across Crowd založila ako účelovú spoločnosť (SPV) s cieľom investovať do konkrétnej investície. Podiel na výnosoch a stratách závisí od výšky investície, ktorou investor participáciu získal.“

„Cez platformu Across Crowd môžete investovať do rôznych typov projektov, vrátane, nie však výlučne do technologických projektov, startupov, ale aj overených firiem zo širokého spektra oblastí, ako napríklad fintech, logistika development, medicína alebo retail. Náš tím skúsených odborníkov hodnotí každú spoločnosť individuálne a posudzuje potenciál daného projektu a analyzuje riziká spojené s investičnou príležitosťou.“

Experti si vyberajú projekty, ktoré sú prospešné pre životné prostredie, sú inovačné a ekonomicky životaschopné. „Nepodieľame sa na spolupráci so spoločnosťami, ktoré podnikajú v oblastiach pornografie, drog, gamblingu alebo ďalších obdobných aktivít.“

Každý potenciálny investor má k dispozícii aj prehľadný dokument, v ktorom sú obsiahnuté informácie o predmetnej spoločnosti (trhový potenciál, riziká, konkurenčné prostredie, plánovaný eko-systém). 

Ako prebieha proces investovania? Po dôkladnom preštudovaní a oboznámení sa s podmienkami a rizikami jednotlivých projektov si investor vyberie projekt, do ktorého má záujem investovať.

Následne si zvolí investovanú čiastku, vyjadrí súhlas s potrebnými vyhláseniami, svojím SMS kódom podpíše vygenerovanú zmluvnú dokumentáciu a prostredníctvom platobnej brány alebo prostredníctvom platobného prevodu uskutoční platbu.

Bez rizík to nejde

Každé investovanie so sebou prináša riziko a hromadné financovanie predstavuje aktivitu, s ktorou sú taktiež spojené riziká. Je to vrátane rizika straty poskytnutých finančných prostriedkov.

Prevádzkovateľ odporúča realizovať úkony hromadného financovania výhradne z vlastných zdrojov a len v prípade, ak disponuje spôsobilosťou spoznať, ohodnotiť a diverzifikovať prípadné riziká. Investori by mali všetky riziká spojené s investíciou konzultovať a zvážiť aj s profesionálnymi odborníkmi alebo poradcami.

Zdroj: Across Crowd

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá