Na telesnej učia finančnú gramotnosť. Zlú úroveň slovenských detí konečne rieši inovatívny program

  • Finančné vzdelanie slovenských žiakov je na zlej úrovni, za priemerom OECD zaostávame
  • Unikátny vzdelávací program FinQ sa snaží prepájať bežné učivo s finančnou kultúrou, zlepšuje sa tak aj kritické myslenie detí
  • Cieľom programu FinQ od Nadácie Slovenskej sporiteľne je vybudovať finančne zdatnú generáciu
skola
  • Finančné vzdelanie slovenských žiakov je na zlej úrovni, za priemerom OECD zaostávame
  • Unikátny vzdelávací program FinQ sa snaží prepájať bežné učivo s finančnou kultúrou, zlepšuje sa tak aj kritické myslenie detí
  • Cieľom programu FinQ od Nadácie Slovenskej sporiteľne je vybudovať finančne zdatnú generáciu

Finančná gramotnosť slovenských žiakov je podpriemerná a nedostatočná, vyplýva to z každoročného PISA testovania. Slovenskí žiaci sú v priemere schopní naskórovať len 481 bodov, zatiaľ čo priemer krajín OECD je 505 bodov.

Nedobrý stav situácie potvrdzuje aj instagramový prieskum Startitup na vzorke ∼10 000 respondentov, podľa ktorého sa až 53 % ľudí rôzneho veku nepovažuje za dostatočne finančne gramotných, zatiaľ čo 70 % na škole nemalo priamo predmet, ktorý by sa finančnému vzdelávaniu venoval.

zdroj: @startitup_sk

Slovensko má stále nádej na finančne zdatnú generáciu

Nepriaznivú situáciu finančnej kultúry na Slovensku eviduje aj Nadácia Slovenskej sporiteľne, ktorá vyvinula program FinQ s cieľom budovať finančne zdatnú a vzdelanú generáciu.

Čo je FinQ?

Program FinQ od Nadácie Slovenskej sporiteľne školám prináša materiály, ktoré systémovo rozvíjajú finančnú kultúru žiakov. Robí to však unikátnym spôsobom – miesto toho, aby žiakom pridával ďalšie predmety, tie aktuálne pozmeňuje a pozerá sa na ne aj z pohľadu finančnej kultúry.

Bežné predmety sa tak vyučujú s dôrazom na financie, čím žiaci dostávajú omnoho väčší priestor na rozvíjanie kritického a systematického myslenia.

Program je postavený na rovnici IQ + EQ + FinQ = 3 Q pre život a jeho ultimátnym cieľom je, aby boli mladí ľudia v budúcnosti finančne zdatní a vzdelaní, vedeli sa správať zodpovedne voči sebe a svojmu okoliu a aktívne sa zapájali do ekonomického a spoločenského života.

Na bežných predmetoch finančná gramotnosť

Pri prváčikoch sme preberali vreckové a tam bol krásny poznatok, keď povedala žiačka, že ona nemá vreckové, lebo nevie čo to je. A spolužiak jej povedal, že to je to, keď maminka ide prať ockovi veci a vo vrecku nájde peniaze,“ vysvetľuje pani učiteľka Pešinová, ktorá je tiež zapojená v programe FinQ

Učiteľka sa stretáva s celým spektrom milých situácií, kedy program FinQ naozaj zaváži – keď sa učili, že za odvoz smetí sa musí platiť, jedna žiačka povedala, že nikdy nevidela svoju mamu behať za smetiarskym autom, aby im dala peniaze.

Keď zasa riešili rodinné prídavky, deti tušili, že ide o podporu štátu za to, „že sa štát o deti dobre stará. Deti tipovali sumy ako dvesto, tristo, päťsto eur (…) A prišlo sklamanie, keď zistili, koľko tie prídavky naozaj sú.“

Že FinQ funguje aj na najmenších fantasticky ilustruje jedna zo skúsenosti pani učiteľky Pešinovej: „Výsledok som videla úplne nebadane, neplánovane, na hodine matematiky, keď sme vyvodzovali násobilku osmičkou. Bola tam postavička Osmijanka, ktorý ide na osem ciest, má so sebou 8 jabĺk, 16 džúsov a 10 eur. Na čo ich minie? A deti rozhodli, že prečo by ich mal minúť? Veď má čo jesť, má čo piť a za 10 eur si veľa nekúpiš. Tak radšej nech si to odloží, bude sporiť a potom ich môže investovať.

FinQ sa dá vyučovať aj na telesnej výchove. Žiaci si podelia kluby, či už hokejový, basketbalový alebo akýkoľvek, a potom do nich investujú, vymieňajú si hráčov a popri tom im učiteľ vysvetľuje, ako funguje investovanie, priblížila Darina de Jaegher, odborná garantka programu FinQ.

Prvé výsledky ukazujú, že to FinQ robí dobre

FinQ funguje napríklad vďaka upraveným osnovám, akčnejším prístupom k vzdelávaniu či prostredníctvom špeciálnych pracovných listov, ktoré finančnú kultúru prepájajú s existujúcimi školskými predmetmi. Vďaka prirodzeným asociáciám sa v žiakoch utužuje kritické myslenie a na mnohé životné situácie sa začínajú pozerať aj cez financie.

Inovatívny vzdelávací program o finančnej kultúre sa posledné mesiace overoval prostredníctvom pilotných a kontrolných tried žiakov. Už prvé mesiace úspešne preukázali, že systém FinQ prináša žiakom významnú pridanú hodnotu.

zdroj: FinQ
Aké sú výsledky pilotného testovania?
  • žiaci zapojení do FinQ dosiahli po roku pilotného overovania rovnakú úroveň finančnej gramotnosti, bez ohľadu na to, či študujú na najúspešnejších alebo na bežných školách,
  • FinQ dokáže priviesť žiakov tých istých ročníkov na rovnakú úroveň, bez ohľadu na sociálne zázemie či úroveň školy, ktorú navštevujú,
  • žiaci FinQ tried dosiahli progres, a to najmä v najslabších triedach – najväčší pokrok zaznamenali v matematike a v práci s informáciami,
  • až 60 % opýtaných žiakov by chcelo v programe pokračovať tak ako doteraz a až 30 % by dokonca privítalo, aby bol program ešte o čosi náročnejší.

„Záleží nám na tom, aby žiaci mali prístup ku kvalitnému vzdelávaniu v oblasti finančnej kultúry. Aby sme deťom dali šancu na úspech v živote, začať treba už na školách. Toto bol hlavný dôvod, prečo sme iniciovali vznik programu FinQ. Výsledky po roku pilotného fungovania ukazujú, že energia a čas, ktoré sme venovali vývoju FinQ, stáli za to. Tešíme sa, že program FinQ je pripravený rozšíriť sa na ďalšie školy,“ povedal Štefan Máj, predseda správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Celá prezentácia výsledkov FinQ je k dispozícii online.

Učitelia povzbudzujú kritické myslenie

Program FinQ vychádza aj z premisy, že posudzovanie situácií s nadhľadom a odstupom, napríklad aj cez uhol peňazí, pomáha budovať kritické a kontextové myslenie.

Pilotné testovanie túto hypotézu potvrdilo a navyše prinieslo aj aktívnu komunikáciu medzi jednotlivými študentmi, ktorí sa problémy snažili riešiť spolu a tímovo, a to aj mimo vyučovacích hodín. Inovatívnosť programu tak šikovne nabáda deti, aby boli na hodinách konfrontované s realitou a nad otázkami rozmýšľali.

FinQ však bol veľkou novinkou aj pre učiteľov – tí absolvovali rozsiahle školenia a učili sa, akou formou majú žiakom podávať informácie. To prispelo k tomu, že spolu pedagógovia z iných škôl začali aktívne komunikovať a vymieňať si skúsenosti či materiály k výučbe.

„Celé portfólio metodických listov a materiálov pre žiakov je skutočne na veľmi dobrej úrovni. Je vidno, že to robili ľudia, ktorí si dali predtým námahu a pozreli sa na školské vzdelávacie programy,“ teší sa Edita Križanová, učiteľka na SOŠ veterinárnej v Nitre. „Skutočne vytvorili zmysluplný materiál, ktorý je hotový pre učiteľa a ktorý vie priamo implementovať na vyučovacej hodine.“

zdroj: TASR/Roman Hanc – ilustračné foto

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK