Najb­láz­ni­vej­šia vec akú dnes zaru­če­ne uvi­dí­te.

Šandi / 18. augusta 2014 / Tools a produktivita

Vide­li sme už množ­stvo map­pin­go­vý­ch pro­jek­cií, no toto demo posú­va lať­ku do novej dimen­zie. Po dopo­ze­ra­ní toh­to videa sme osta­li pár minút v šoku a bez rečí. Ak sa to sta­ne aj vám, zna­me­ná to len jed­no. Sha­re it!

Pridať komentár (0)