Najb­láz­ni­vej­šia vec akú dnes zaru­čene uvi­díte.

Šandi / 18. august 2014 / Tools a produktivita

Videli sme už množ­stvo map­pin­go­vých pro­jek­cií, no toto demo posúva laťku do novej dimen­zie. Po dopo­ze­raní tohto videa sme ostali pár minút v šoku a bez rečí. Ak sa to stane aj vám, zna­mená to len jedno. Share it!

Pridať komentár (0)