Necitlivý výrub stromov pobúril Bratislavčanov. Presne takto nechcú, aby sa mesto stavalo k ochrane zelene

  • V Bratislave sa opäť rúbalo
  • Tentokrát naozaj nezmyselným spôsobom
  • Výrub zaskočil aj primátora mesta - Matúša Valla
hero
wikimedia.orf-Pavol Frešo, archív Startitup- ilustračná foto
  • V Bratislave sa opäť rúbalo
  • Tentokrát naozaj nezmyselným spôsobom
  • Výrub zaskočil aj primátora mesta - Matúša Valla

Najzraniteľnejšími zástupcami zelene v mestách sú stromy, ktoré rastú popri komunikáciách a v chodníkoch. Ubližuje im malý priestor, poškodzujú ich okoloidúce autá, chodci, stavebný ruch, domáce zvieratá, v zime im škodí soľ z ciest a chodníkov, často sú obeťami vandalizmu.

Nasvedčuje tomu aj najnovší nešetrný výrub na Štefanovičovej ulici v Bratislave. Pri pohľade na tri spílené stromy sa človeku len pozastaví rozum a nemusí byť pritom žiaden botanik či ochranca. 

Tento výrub má na svedomí DPB a.s. (konkrétne jeho Infraštruktúrny úsek), ktorý názorne ukázal, ako sa žiadny výrub robiť nemá. Aj keď síce išlo aj podľa dendrologického posudku o choré a dlhodobo neperspektívne stromy, výrub takéhoto typu je aj podľa Matúša Valla nezmyselný. Primátor na to upozornil na svojom Facebooku

K VÝRUBU STROMOV NA ŠTEFANOVIČOVEJ ULICIVerím, že príde ten čas, keď na všetkých zodpovedných pozíciách v obci, v…

Gepostet von Matúš Vallo má rád Bratislavu am Mittwoch, 26. Juni 2019

„V procese smerujúcemu k výrubu stromov na Štefanovičovej ulici došlo k celému radu pochybení. Áno, ako som už uviedol, tie stromy boli choré, ich koruny vstupovali do trakčného vedenia električiek a uvažovalo so ich výrube aj o náhradnej výsadbe s posunutými koreňovými ložiskami oproti súčasnosti,” vyjadril sa vo svojom stanovisku Matúš Vallo.

zdroj: wikipedia.orf. Wizzard

„K výrubu, ktorý včera zrealizoval DPB a.s., však nebol vydaný súhlas mesta, nebol realizovaný v období, kedy sa výruby môžu robiť, atď. K zodpovedným na strane DPB a.s. alebo prípadne mesta bude vyvodená zodpovednosť a v prvom možnom momente bude zrealizovaná náhradná výsadba stromov tak, ako bola pre tento úsek Štefanovičovej ulice zo strany Mesta Bratislava pripravovaná,” dodáva.

Stanovisko k celej veci poskytol pre Startitup aj DPD a.s. V predchádzajúcom roku výrub stromov a orezy konárov, ktoré zasahovali predovšetkým do trakčného vedenia električiek a trolejbusov, riešil pre DPB a.s. Magistrát hlavného mesta SR Bratislava. Koncom minulého roka skončila zmluva, ktorou Magistrát zabezpečoval aj potreby DPB a.s.,“ uvádza hovorkyňa DPB, a.s. Adriana Volfová.

DPB a.s. komunikoval s hlavným mestom o potrebe odstránenia stromov na Štefanovičovej ulici od februára 2019. Prišlo k viacerým spoločným stretnutiam oboch organizácií. Magistrát si dal tieto stromy posúdiť a bolo vypracované Posúdenie zdravotného a statického stavu dreviny. Posudok potvrdil viditeľný stav zlého stavu a choroby stromov. Zasahovanie konárov do trakčného vedenia je z hľadiska bezpečnosti električkovej dopravy takisto neprípustné. DPB, a.s. v marci 2019 oznámil mestu, že poslal Oznámenie na Okresný úrad životného prostredia o výrube stromov na Štefanovičovej ulici. Z dôvodu, že stromy ohrozovali bezpečnosť nielen cestujúcich, ktorí čakali na svoj spoj na zastávke, ale aj okoloidúcich, taktiež ohrozovali aj električkovú dopravu a v prípade nepriaznivého počasia stromy mohli spôsobiť nešťastie, DPB, a.s. pristúpil v júni 2019 k realizácii výrubu. Zároveň však došlo aj k vzájomnej dohode o výsadbe, ktorá sa zrealizuje na jeseň tohto roka. DPB, a.s. vzniknutá situácia mrzí a v budúcnosti bude v predstihu informovať o svojich krokoch,“ dodáva Volfová.

Mesto musí svoje stromy chrániť

Najmä v hustej zástavbe plnia dôležité funkcie. Znižujú prašnosť a hlučnosť, vytvárajú priaznivú mikroklímu – ochladzujú ulice a zvyšujú vlhkosť odparovaním vody.

zdroj: wikipedia.org-Jozef Kotulič

Kvalitná starostlivosť o už historické stromy však v meste chýba. Zle urobené orezy ako tento za deň zlikvidujú to, o čo sa príroda snažila desaťročia. Strom nesmie rezať pilčík, o dreviny sa musia starať arboristi a odborníci. 

V Bratislave máme  miest s perspektívnym stromovými alejami veľmi veľa. Vajnorská, Račianska, Štefánikova, Šancová a množstvo ulíc Starého či Nového Mesta, to všetko sú mestotvorné aleje, ktoré treba chrániť.

zdroj: FB:Matúš Vallo má rád Bratislavu

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK