Nemec­ko úspeš­ne spus­ti­lo fúz­ny reak­tor

Rišo Néveri / 12. decembra 2015 / Lifehacking

Vytvo­riť fúz­nu elek­trá­reň — priam neko­neč­ný zdroj ener­gie je cie­ľom ľud­stva už neja­ký ten rok. Taká­to elek­trá­reň, kto­rá by hypo­te­tic­ky gene­ro­va­la ener­giu podob­ne, ako sa gene­ru­je ener­gia v Sln­ku a iný­ch hviez­da­ch, by zme­ni­la svet.

unnamed_9_1
Nemeckí vedci z inštitútu Maxa Plancka to dokázali. Po 19 rokoch tvrdej práce a investovaní miliardy eur sa im podarilo spustiť fúzny reaktor Wendelstein 7-X. Reaktor patrí so svojou dĺžkou 16 metrov medzi najväčšie na svete a obsahuje vyše 425 ton supravodivých magnetov.

Aby dokázal reaktor generovať energiu, potrebuje v sebe zohriať atómy vodíka a hélia na teplotu vyše 15 miliónov stupňov Celsia. Pri tak vysokých teplotách sa totiž atómy dvoch spomínaných látok začnú spájať, čím vytvoria ťažšie prvky a uvoľnia energiu.

i00mtCo

Vedcom sa pri experimente podarilo na desatinu sekundy vytvoriť plazmu z hélia, ktorú potrebujú pre reakciu dosiahnuť, ale od jej udržania sú ešte ďaleko, navyše ich hlavným cieľom je udržať plazmu z vodíka, čo bude ich ďaľším krokom budúci rok.

Cieľom fúzneho reaktora bude vytvárať viac energie ako bolo potrebné na jeho aktiváciu - čo sa už v inštitúte National Ignition Facility v USA podarilo. Nemecký reaktor síce nebude slúžiť na generovanie energie, ale má slúžiť ako dôkaz, že plazma je udržateľná a dokáže sa pre prípad potreby  "pozastaviť."

Zdroj: ifl.com

Pridať komentár (0)