Nemu­síš byť dob­rý v mate­ma­ti­ke, aby si sa naučil prog­ra­mo­vať

Ľudovít Nastišin / 17. septembra 2015 / Tools a produktivita

Keď sa učí­te prog­ra­mo­vať, vyža­du­je si to hlav­ne veľa goog­le­nia, logi­ky a metó­dy pokus-omyl, no tak­mer nič viac ako je arit­me­ti­ka základ­nej ško­ly. Byť prog­ra­má­to­rom nie je ľah­ké, ale roz­hod­núť sa ním nestať kvô­li tomu, že nies­te dob­rí v mate­ma­ti­ke je zlý dôvod. Mate­ma­ti­ka toho má s prog­ra­mo­va­ním sku­toč­ne málo, naj­mä v prvot­nej fáze. Vlast­ne ani neviem, pre­čo ľudia tie­to dve veci spá­ja­jú. (Mož­no to má nie­čo s tým, že v tom­to odvet­ví domi­nu­jú hlav­ne muži.)

 

Strategická riaditeľka spoločnosti Slate sa nedávno vyjadrila k tomu, ako sa naučila programovať aj napriek tomu, že neznáša matematiku. Jej tajomstvo? Kopa googlovania.

 

Ako mnoho iných googlistov vedela, že správna odpoveď je závislá na správne položenej otázke. „Ako urobím moju webstránku červenú“ nebola tá správna otázka, no „CSS color values HEX red“ skombinované s „CSS backgroud color“ už bolo o niečom inom. Strávila more času učením sa, ako googlovať profesionálne. Poctivo sa naučila slovnú zásobu HTML aby vedela, o čom je reč keď na internete hľadala odpovede.

 

 

Na začiatku sa len snažíte zapamätať si niektoré základné koncepty, napr. ako funguje internet, čo robí programovanie, ako na FTP a pod. Potom staviate na týchto základoch – najmä pomocou Google, skúšania a omylov – a tak napredujete. Aby ste prišli na to ako komunikovať programovo, budete potrebovať základné logické zručnosti. Tak isto musíte byť v metóde „copy paste“, keď budete brať veci z internetu a upravovať ich pre svoje potreby.

 

Poznám množstvo ľudí s bakalárom, magistrom či doktorátom z filozofie či medzinárodných vzťahov, ktorí sa naučili programovať. Je pravda, že niektoré typy kódu vyzerajú ako rovnice. Ale vy ich nemusíte riešiť, stačí vedieť kam vedú a čo robia.

 

 

Ľudia programujúci videohry pravdepodobne potrebujú viac matematiky a priemerný web dizajnér. Ale ak len potrebujete nakódovať nejaké veci, čo sa objavia na internete, máte zvládnutú všetku potrebnú matemtiku ak prejdete finálny level Math Blaster.

 

Z mojej skúsenosti je najdôležitejšou vecou, ktorú pre učenie sa programovať potrebujete schopnosť potlačiť svoj hnev, keď počítač nerobí to, čo ste chceli aby robil. A možno práve to je ten kľúčový dôvod, prečo sa nie každý dokáže stať programátorom.

 

Zdroj: theatlantic.com

Pridať komentár (0)