Neuveriteľný úspech slovenských študentov. Vyvinuli vozík, ovládateľný myšlienkami a mimikou

  • Vozík plánujú predstaviť už v utorok 11. júla v Trnave v budove Materiálového výskumu MTF a Univerzitného vedeckého parku CAMBO.
vozik
facebook.com/minervagroupsk
  • Vozík plánujú predstaviť už v utorok 11. júla v Trnave v budove Materiálového výskumu MTF a Univerzitného vedeckého parku CAMBO.

Primárnym cieľom tohto projektu je návrh a vývoj integrovaného systému riadenia elektrického vozíka pre HealhCare systémy a nemocnice, pričom samotné ovládanie bude realizované bezdotykovo – pomocou myšlienok pacienta, prípadne obslužného personálu, presnejšie jeho mozgovou aktivitou a zmenou elektrického potenciálu.

Hlavným prínosom projektu je možnosť bezdotykového riadenia mobilných elektrických vozíkov s využitím moderných technológií a myšlienok človeka s uplatnením najmä v nemocniciach, HealthCare zariadeniach, či domovoch sociálnej starostlivosti.

Mentálne príkazy môže používateľ zadávať pomocou zariadenia EPOC, ktorý dokáže snímať mozgové signály, zosilniť ich a transformovať do počítača. O zariadení EPOC si môžete prečítať tu (Projekt EPOC EMOTIVE).

Bežne dostupný elektrický invalidný vozík bolo potrebné prerobiť takým spôsobom, aby jeho riadenie bolo možné nielen za pomoci ovládacích prvkov na ovládači vozíka, ale aj so zariadením EPOC. Zariadenie EPOC bude nasadené na hlave používateľa vozíka, ktoré bude odosielať prijate vnemov na vývojovú dosku, ktorá následne spracuje, vyhodnotí a bezdrôtovo odošle informácie do prijímača.

 


Po prijatí informácie na prijímači sa vykoná inštrukcia definovaného pohybu v tom prípade, pokiaľ sa na snímači požadovaného smeru pohybu neobjaví detekovanie prekážky a vozík vykoná pohyb. Ovládanie elektrického vozíka bude tvorené na pohyby dopredu, dozadu a do strán. Zároveň bude obsahovať voliteľné menu pre nastavovanie špecifikácií ovládania, ako je napríklad rýchlosť.

Tlačidlo stop bude riešené podržaním menu po dobu niekoľkých sekúnd prostredníctvom myšlienok. Postupne sa tento projekt môže rozšíriť aj o senzory o snímaní polohy a predchádzať tak nechceným nárazom do objektov v okolí. Prípadne nahrávanie trasy do pamäte v domoch/bytoch pre rýchlejší presun medzi miestnosťami.

 

 

Projekt by mohol pomôcť ľuďom po operácii a hendikepovaným ľuďom, ktorí by sa s elektrickým vozíčkom mohli presúvať prostredníctvom pomyslenia na smer pohybu. U niektorých ľudí s obmedzenou pohyblivosťou by išlo o jedinú možnú formu pohybu, pri ktorej by neboli odkázaní na pomoc personálu ani iných osôb. Týmto projektom chcú študenti prispieť do oblasti zdravotníctva novou technológiou, ktorá pomôže telesne postihnutým ľuďom dosiahnuť samostatnosť pri pohybe

 

Unikátny vozík študenti vyvinuli pod záštitou projektu Think and GO. Ten je zameraný na podporu vzdelávania vysokoškolských študentov, najmä výskumnej skupiny Minerva pozostávajúcej z najlepších študentov STU, v ktorej sa študenti pod vedením doc. Dr. Ing. Maximiliána Strémyho a záštitou prorektora STU Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíka venujú najnovším trendom a výskumným úlohám z oblasti aplikovanej informatiky a automatizácie v rôznych oblastiach uplatnenia.

zdroj:minervagroup.sk

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá