Nezávislé médiá nechcú všetci Slováci. Nový prieskum zmapoval previazanosť názorov na novinárov s politickými preferenciami

  • Politika vplýva aj na názory Slovákov ohľadom médií
  • Názory týkajúce sa nezávislosti médií prekvapili
Fico a novinári
TASR/Jakub Kotian, Unsplash/Waldemar Brandt
  • Politika vplýva aj na názory Slovákov ohľadom médií
  • Názory týkajúce sa nezávislosti médií prekvapili

Vzťah medzi Slovákmi a médiami je už dobre zabehnutou témou. Niektorí ich podporujú, iní v nich zase vidia len nástroj štátu či podplatené inštitúcie.

Rozprávať sa v presných číslach umožnila agentúra MEDIAN, ktorá vo svojom prieskume odhalila, aké percento Slovákov súhlasí s kontrolou médií či dokonca, ako názorovo sa líšia voliči jednotlivých politických strán. Prieskum približuje aj názory občanov ostatných štátov V4.

Kto kontroluje médiá?

Prieskum bol vykonaný na 4 069 respondentoch vo veku 18+ a bol rovnomerne rozložený pomedzi obyvateľov Slovenska, Maďarska, Česka a Poľska. Vykonaný bol v prvej polovici mesiaca február a bol sprostredkovaný cez online formuláre, osobné a telefonické rozhovory.

Základnou otázkou prieskumu bolo, či si účastníci myslia, že médiá sú skutočne slobodné a neovplyvnené vládou štátu. V tomto bode sú občania Slovenska rozložení na 3 tábory v pomerne rovnakom rozložení.

36 % Slovákov považuje médiá za úplne nezávislé od štátnej moci, pričom im názorovo odporuje rovnaké percento respondentov. Na vážkach je približne 28 % opýtaných.

Najväčšiu vieru do svojich médií vkladá Česká republika. Ako slobodné ich vníma takmer polovica Čechov, konkrétne 47 %. Opakom je Maďarsko, v ktorom o ich nezávislosti pochybuje 43 % respondentov.

Rozdiel podmieňovali aj vek či veľkosť mesta, z ktorého účastníci pochádzali. Mladí ľudia vo všeobecnosti vidia médiá ako nezávislé od štátu častejšie ako ľudia vo vyššom veku.

Situácia sa razantne mení pri respondentoch vo veku 55+. Zároveň vo všeobecnosti platí, že viac sú ohľadom tejto otázky polarizovaní obyvatelia väčších miest. 

21022019spomienka_Kuciak_Kusnirova6595455-min
zdroj: Pavel Neubauer/TASR

Takmer polovica Slovákov si taktiež myslí, že obsah médií redigujú ich vlastníci či iné strany s ekonomickým záujmom. Konkrétne ide o 43 % respondentov zo Slovenska. Opačný názor má len 24 % opýtaných. O niečo viac dôverujúci sú občania Poľska. V nezávislosť médií od majiteľov verí 32 % respondentov.

Veľká časť Slovákov má taktiež pocit, že kvalita spravodajstva sa postupom času zhoršuje. Za posledných 5 rokov vníma pokles 44 % z nich. Zaujímavosťou je, že toto číslo je najnižšie spomedzi všetkých 4 krajín. V Poľsku pokles kvality zaznamenalo až 62 % opýtaných.

Sloboda médií verzus Sme rodina

Najmenej polarizovaná je spoločnosť v otázke dôležitosti nezávislých médií. Na Slovensku je o tom presvedčených až 80 % respondentov, pričom im oponuje len 8 %.

Pútavé čísla nájdeme však v rozdelení účastníkov podľa politických preferencií. Voliči strany Sme rodina vidia v nezávislosti médií najmenšiu dôležitosť. Na otázku, či je dôležitá nezávislosť médií, negatívne odpovedalo až 11 % opýtaných.

V tesnom závese sú voliči Smeru so 7 %, len 69 % vníma nezávislosť ako dôležitú. Voliči koalície PS/SPOLU sú na opačnej strane spektra. Až 93 % respondentov vníma dôležitosť nezávislých médií. 

Kollár, Fico
zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Obdobné odpovede mali voliči týchto strán aj pri tvrdení: „Majitelia médií by mali mať právo novinárom prikázať čo hovoriť, alebo napísať.“ Kladne odpovedalo až 23 % voličov strany Sme rodina, pričom sa s nimi zhodli voliči OĽaNO a Smeru. Najviac im oponujú voliči PS/SPOLU, s ktorými sa raritne zhodli aj Kotlebovci. V prípade PS/SPOLU odpovedalo kladne 7 %, u ĽSNS toto číslo predstavovalo 13 %.

Veľmi podobný pomer odpovedí nájdeme aj pri tvrdení: „Vláda by mala mať právo na ovplyvnenie obsahu médií.14 % ľudí favorizujúcich stranu Sme rodina sa s týmto tvrdením stotožnilo. Pri stranách OĽaNO a Smer to bolo 12 % respondentov. V otázke sa opäť zhodli voliči PS a ĽSNS, so 7 % a 3 %.

Zákon určite, peniaze radšej podržme

Slováci si zároveň myslia, že sloboda médií by mala byť zakotvená v legislatíve silnejšie, ako je tomu teraz. Zhodli sa so všetkými zvyšnými krajinami V4 s približne 72 % hlasov v prospech takéhoto rozhodnutia. Súhlas s týmto bodom prieskumu úmerne narastá s vekom respondenta.

Občania Slovenska sú však skúpejší pri otázke financovania médií. Len 36 % opýtaných si myslí, že štát by mal vynaložiť viac ekonomických prostriedkov na ich podporu.

Proti je 27 % Slovákov, pričom až 30 % z nich je v tejto otázke na vážkach. Názorovo je najviac odlišné Poľsko, v ktorom považuje financovanie médií štátom za správne skoro polovica respondentov.

peniaze
zdroj: Unsplash/Mufid Majnun

S reprezentáciou občanov médiami je na Slovensku nespokojná takmer polovica obyvateľstva, konkrétne 45 %. Naopak, spokojných je len niečo nad 20 % obyvateľov. Najvyrovnanejšia je v tejto otázke Česká republika.

Zaujímavá je aj štatistika odoberania online spravodajstva slovenskými občanmi. Aspoň jedno médium odoberá len mizivých 5 % Slovákov, pričom viac ako jedno odoberajú len 3 % z nich. Naopak, „neodberateľov“ je až 78 %. Táto majorita zároveň potvrdila, že odberateľmi neboli ani v minulosti a zároveň sa nimi ani neplánujú stať.

Zdroj: Media Freedom Poll

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá