SLSP: Chceme, aby sa neziskovky stali sebestačnými a mohli zlepšovať Slovensko

  • Za neziskovými organizáciami stoja často ľudia s veľkým srdcom, niekedy však potrebujú doplniť alebo zlepšiť ekonomické myslenie. Je škoda, ak je finančná negramotnosť dôvodom neúspechu skvelých nápadov. Slovenská sporiteľňa sa to snaží zmeniť, preto zriadila Program pre neziskové organizácie, ktorý vedú Jana Vlašičová a Rasťo Blažej.
collagejhgj
pexels.com
  • Za neziskovými organizáciami stoja často ľudia s veľkým srdcom, niekedy však potrebujú doplniť alebo zlepšiť ekonomické myslenie. Je škoda, ak je finančná negramotnosť dôvodom neúspechu skvelých nápadov. Slovenská sporiteľňa sa to snaží zmeniť, preto zriadila Program pre neziskové organizácie, ktorý vedú Jana Vlašičová a Rasťo Blažej.

Ahojte, prezraďte nám, prosím, prečo vznikol váš Program pre neziskovky?

R: Už dlhšie som vnímal, že na Slovensku fungujú  neziskovky, ktoré dosahujú skvelé výsledky a ich aktivity majú reálny dopad na život ľudí. Mnohým sa však po ekonomickej stránke veľmi nedarí, tak som si povedal, že by sme im ako banka mohli začať pomáhať. Preto sme v roku 2015 vytvorili Program pre neziskové organizácie a presvedčili Slovenskú sporiteľňu, aby do toho išla.

J: Ja som sa do už rozbehnutého projektu zapojila začiatkom roka 2016. Predtým som viac ako 20 rokov pracovala v neziskovom sektore, takže som poznala fungovanie neziskoviek zvnútra. Dnes sa snažím kolegom v banke pomáhať pochopiť ako to v neziskovkách funguje, pretože mnoho ľudí z komerčného sektora si ich fungovanie nevie vôbec predstaviť.

Neziskovky mnohí považujú za subjekty, ktoré už podľa názvu nemôžu generovať zisk. Skutočnosť je však trochu iná. Ako to teda je?

J: Zisk, samozrejme, generovať môžu, rozdiel je v tom, ako ho využijú. Používať ho totiž môžu len v súlade so svojím poslaním.

Foto: pexels.com

Na čo všetko potrebujú neziskovky financie?

Potreby financovania sú veľmi individuálne. Niektoré neziskovky chcú rozvíjať nejakú službu alebo produkt, ktorý im umožní generovať zisk, iné zasa preklenovacie financie na prečkanie obdobia, kým im prídu dotácie alebo posledná platba grantu. Priestor pre financovanie neziskoviek je však veľký, preto sa snažíme náš program rozbiehať a presviedčať aj banku, aby vnímala neziskovky ako bežných klientov.

Ako potenciálny problém tiež vnímame skutočnosť, že mnohé neziskovky sú napojené na európske zdroje, ktoré čoskoro končia.  V existujúcich grantových kolách je už dnes obrovská konkurencia a v blízkej budúcnosti tak zrejme nastane problém s financovaním. Našou prácou je aj hovoriť s organizáciami o tom, že by mali rozmýšľať o svojich finančných zdrojoch, aby mohli fungovať aj naďalej a dlhodobo a poskytovať služby ľuďom, ktorí to potrebujú.

Čo všetko v rámci vášho programu poskytujete?

J: Zameriavame sa predovšetkým na vzdelávanie, pretože neziskovky k nemu často nemajú prístup a zároveň nerozumejú tomu, ako fungujú banky. Rozprávame sa s nimi o tom, ako fungujú úvery a na čo sa majú pripraviť. Dôraz kladieme najmä na finančné vzdelávanie. Neziskovky totiž často fungujú len vtedy, keď majú peniaze.  Snažíme sa im prízvukovať, že keď si chcú zobrať úver, musia si uvedomiť, čo to pre nich do budúcna znamená a či budú schopní to ustáť. Na to samozrejme dohliada aj banka, ktorá nepustí úver, ktorý by organizácia nemala z čoho splatiť.

Spoluprácu s neziskovkami chápeme ako partnerstvo, v ktorom ich vedieme a učíme, čo pre nich úver znamená. My sa od nich učíme ako funguje ich svet v realite a nielen na papieri. Poskytujeme rôzne typy úveru a vždy sa snažíme ušiť riešenie na mieru konkrétnej organizácii. Okrem toho svojich klientov často posielame na rôzne konferencie alebo im pomáhame zabezpečiť individuálne konzultácie s odborníkmi na danú oblasť.

Foto: pexels.com

Vedeli by ste uviesť nejaký príklad z praxe?

R: Predstavte si, že k nám príde organizácia so žiadosťou o financovanie napríklad na prenájom priestorov. My sa detailne pozrieme na to, z čoho plynú jej príjmy a aké má výdavky. Potom hľadáme riešenie. Neraz sa nám stane, že zistíme, že peniaze v skutočnosti nepotrebujú, len ich majú niekde skryté alebo ich míňajú na zbytočnosti.

Väčšina neziskoviek by podľa klasického bankového posudzovania, ktoré berie do úvahy finančné výkazy, úver nedostala, pretože na konci roka sú zvyčajne na nule, alebo majú len malý čistý zisk. Ak ich však detailne spoznáme a vieme vo výdavkoch nájsť rezervu, ktorá by stačila na pokrytie splátok, prípadne úver použijú napríklad na kúpu nehnuteľnosti, vďaka čomu mesačne ušetria výdavky za nájom, vieme reálnosť splácania odôvodniť a úver poskytnúť.

Často popri tom riešime aj strategické či personálne otázky. Keď napríklad riaditeľ organizácie rieši zároveň financie, projekt aj jeho obsah, často niektorá z týchto oblastí trpí. Ak však projektovú časť prevezme nový zamestnanec, riaditeľ bude mať zrazu viac času na zháňanie financií a organizácia nebude potrebovať úver. Naším cieľom nie je poskytnúť úver za každú cenu, ale to, aby bola organizácia schopná napĺňať svoje poslanie efektívne.

Aké produkty viete organizácii ponúknuť?

J: Čo sa týka produktovej škály, poskytujeme preklenovacie úvery organizáciám, ktoré už majú rozbehnutý a zazmluvnený projekt, prípadne dotáciu od štátu a vieme, že peniaze im na účet prídu. Kým však prídu, musia pracovať a podávať výkon, dokonca aj zmluvnému partnerovi zdokladovať vynaložené prostriedky, lenže nie vždy to majú z čoho hradiť. Takže si v mnohých prípadoch požičajú od nebankoviek či známych. Tomuto chceme zabrániť, pretože  bankové financovanie je na to určite vhodnejší nástroj.

Druhou službou je investičné financovanie pre projekty, ktoré chcú investovať do niečoho, čo im pomôže zväčšiť dopad ich činnosti. My im pomôžeme ich financie optimalizovať, aby boli schopní investíciu spraviť. Niekto si napríklad prenajíma priestor za 2 500 eur mesačne a prevádzkuje v ňom komunitné centrum. Namiesto toho, aby 10 rokov platil majiteľovi vysoké nájomné, si môže zobrať úver a za rovnakých 10 rokov môže nehnuteľnosť splatiť.

Tretím produktom je prevádzkové financovanie. Prostredníctvom neho sa snažíme pomáhať organizáciám, ktoré majú problém získavať príjmy pravidelne každý mesiac. Mnohé organizácie sa preto často dostávajú do problémov a musia si tu a tam požičiavať peniaze, aby svoje výdavky vykryli. Banka im však vie poskytnúť produkt, ktorý im umožní byť z času na čas v mínuse.

Foto: pexels.com

Čo musí neziskovka spraviť, aby sa u vás mohla uchádzať o úver alebo  prísť poradiť ohľadne finančných záležitostí?

J: Stačí, ak napíše na [email protected], kontaktuje klientske centrum alebo príde na pobočku Slovenskej Sporiteľne. Zavoláme si a porozprávame sa o základných veciach  o organizácii, o jej cieľoch, príjmoch a výdavkoch, o tom, prečo si chcú zobrať úver. Dohodneme si stretnutie a na osobnej konzultácii všetko podrobne rozoberieme. Konzultácia je samozrejme bezplatná. Čo sa týka úverov, hlavným kritériom je u nás verejná prospešnosť organizácie a, samozrejme, presvedčenie banky, že organizácia úver splatí bez toho, aby splátky ohrozili jej fungovanie.

Ako zatiaľ hodnotíte úspešnosť vášho programu? Dá sa to vôbec zhodnotiť?

R: Úspech je pre nás to, keď je úspešný náš klient. Bez ohľadu na to, či sme mu poskytli nejaký produkt alebo sme mu iba poradili a on zistí, že úver ani iný produkt v skutočnosti nepotrebuje. Z tohto hľadiska je naša úspešnosť vysoká. Čo sa týka čísel, tak sme doteraz obslúžili už zhruba stovku klientov. Podstatné je pre nás aj to, že sa sami posúvame ďalej a učíme sa robiť nové tipy prípadov. Často narazíme na nejakú novinku, musíme si preštudovať, ako to funguje v zákone a v realite a snažíme sa tomu prispôsobiť.

Foto: pexels.com

 

S akými problémami sa u neziskoviek stretávate najčastejšie?

J: Každé odvetvie má tie svoje, zároveň je to veľmi individuálne a z roka na rok sa to mení. V roku 2016 bola napríklad zložitá situácia v sociálnych službách, lebo štát spravil tender, ktorý bol časovo komplikovaný a mnohí poskytovatelia sociálnych služieb mali problémy s hotovosťou. Niekedy je však výzvou už len presvedčiť ľudí, aby si sledovali cash flow a mali predstavu o financovaní do budúcna. Ľuďom z neziskoviek často veľmi záleží na poslaní ich projektu a financie sú pre nich druhoradé. Často to berú ťažko, no po čase naše rady ocenia a zistia, že je to dôležitá vec.

Hovorili sme najmä o organizáciách, ktoré majú s peniazmi problémy. Existuje vôbec aj opačný pól?

R: Samozrejme, poznáme aj také slovenské neziskovky, ktoré fungujú naozaj brilantne aj po finančnej stránke a riadia ich skvelí manažéri. Mnohé sú dokonca riadené lepšie ako komerčné firmy. Našou snahou je, aby bolo takýchto organizácií viac, a aby sa v dohľadnom horizonte stalo čo najviac organizácií sebestačnými. Aby tie skvelé veci, ktoré robia a ktoré nikto iný robiť nechce alebo nevie, mohli robiť naďalej. Chceme, aby sa z nich stali normálne fungujúce sociálne podniky a to prilákalo do ich služieb stále kvalitnejších ľudí. V neziskovke sa zvyčajne za rovnakú kvalitu manažéra platí menej ako v komerčnej sfére, no paradoxne riešia oveľa zložitejšie problémy alebo s významnejším dopadom na spoločnosť.

J: Mnoho ľudí si zrejme povie, že keby neziskovky zanikli, tak sa v zásade nič nestane. V skutočnosti však doplňujú alebo suplujú úlohu štátu a to najmä v oblasti zdravotnej či sociálnej starostlivosti alebo životného prostredia. Ich rolu preto vnímam ako nenahraditeľnú a ak by zmizli, táto spoločnosť by mala obrovský problém. A ešte jedna vec, ktorú považujem za dôležitú – spôsob fungovania neziskoviek je naozaj rôznorodý. Sú také, ktoré rozmýšľajú o diverzifikácii zdrojov a snažia sa robiť aktivity, ktoré im prinášajú zisk, ale aj také, ktoré žijú iba z grantov a je to tak v poriadku. Existujú aj také organizácie, ktoré veľmi dobre fungujú z kombinácie grantov, dotácií, vlastných príjmov z predaja tovarov a služieb a podpory od veľkých firemných partnerov a nikdy úver potrebovať nebudú. Nesnažíme sa určovať, ako majú neziskovky fungovať, iba byť k dispozícii, ak sa rozhodnú, že bankové financovanie je pre nich tá správna cesta.

Foto: pexels.com

Článok vznikol v spolupráci so SLPS.

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech