Nie si spokojná s platom? Toto je 43 pozícií, na ktorých zarobíš viac, ak si žena

  • Nerovnosť v odmeňovaní mužov a žien je v našej krajine stabilným problémom
  • Analýza odhalila, že existujú odvetvia, kde platy žien prevyšujú tie mužské o takmer 400 eur
  • Všeobecne však platí, že rozdiel v priemerných platoch mužov a žien dosahuje v Bratislave výšku až 475,05 eur v prospech mužov
business woman
Ilustračný obrázok (Unsplash)
  • Nerovnosť v odmeňovaní mužov a žien je v našej krajine stabilným problémom
  • Analýza odhalila, že existujú odvetvia, kde platy žien prevyšujú tie mužské o takmer 400 eur
  • Všeobecne však platí, že rozdiel v priemerných platoch mužov a žien dosahuje v Bratislave výšku až 475,05 eur v prospech mužov

Keď si do Google zadáš termín business, z tisícov nájdených obrázkov ti vyhodí len pár takých, na ktorých sa nachádza žena v riadiacej pozícii. Portál platy.sk realizoval prieskum na vzorke 500 pozícií v hlavnom meste. Zameriaval sa na ženy rovnako ako aj na mužov. Zistenia ukázali, že priemerný plat žien v hrubom dosahuje približne 1 407 eur, zatiaľ čo u mužov sa táto suma blíži až k 1 882 eurám.

Ženy v ekonomike vedú

Stále však existujú profesie, kde sa stereotypy búrajú. „Najnižšie rozdiely v platoch sú vo verejnej správe, v školstve, od materských škôl až po stredné školy, čo je spôsobené aj tým, že tam pracuje veľmi málo mužov. Principiálne platí, že najnižšie rozdiely sú pri najnižších zárobkoch. Naopak, najvýraznejšie sa rozdiely prejavujú u vysokoškolsky vzdelaných ľudí v riadiacich pozíciách a to najmä v podnikateľskom sektore. V riadiacich pozíciách v doprave, logistike a poštových službách bol tento rozdiel viac ako 50 % v neprospech žien, teda ženy dostávajú polovicu platov mužov,“ vyhodnotila riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR Oľga Pietruchová.

Nehovoriac o ženách v riadiacich funkciách. Sociologická štúdia SAV hovorí, že o schopnostiach žien v riadiacich funkciách najviac pochybujú mladí muži vo veku od 25 do 34 rokov, kde viac ako štvrtina z nich sa úplne stotožňuje s presvedčením, že muži sú lepší politici a riaditelia firiem.

Aj v odvetviach, ktoré boli vyhodnotené ako tie s vyšším príjmom pre ženy, je však pozícií veľmi málo. Ženy majú neúmerne málo takýchto výhodných rozdielov, hoci je tlak spoločnosti na rovnosť v odmeňovaní medzi pohlaviami veľký.

„Na Slovensku sme, žiaľ, stále pozadu. Ženy pracujú na menej platených pozíciách, prevažne v školstve, zdravotníctve či v obchode. Oproti mužom majú v priemere takmer o 20 % nižšiu mesačnú mzdu,“ povedala analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.

zdroj: profesia.sk/platy.sk

Firemný platový úzus praje mužom

Stále však existujú pozície, kde sa ženám vyššieho ohodnotenia jednoducho nedostane. Prieskum ukázal, že v 35 opýtaných firmách sa až 15 dostalo na „blacklist“. Ženy tu ani v jednom prípade nezarábali viac ako muži. Odmena sa znižuje žene z viacerých dôvodov. Jedným faktorom je predpoklad odchodu na materskú dovolenku, kedy sa zamestnávateľovi takáto žena zdá menej perspektívna.

Vždy horšie zárobky dosahujú ženy v oblasti telekomunikácií, služieb, výroby, poľnohospodárstva a potravinárstva, ale paradoxne aj v umení a kultúre.

zdroj: profesia.sk/platy.sk

Štatističky, bankovníčky, ale aj tlmočníčky. Rozdiel 362 eur

Najvýraznejší platový rozdiel vidieť pri pozícii senior štatističky. V Bratislave zarobí žena s týmto profesným statusom v hrubom 1 983 eur, zatiaľ čo hrubá mužská mzda na rovnakej pozícii dosahuje 1 621 eur. Rozdiely tiež uvidíš pri firemných právničkách, masérkach, letuškách, špecialistkách finančných trhov či brand manažérkach.

Ide o pozície, ktoré nie sú čisto ženské. Rovnako vhodné pole pôsobnosti predstavujú pre obe pohlavia. Na Slovensku však existuje firma, ktorá svoje politiku postavila na „gender equality“ a dodržiava férovú mieru v odmeňovaní. Dostali za to dokonca aj certifikát. Viac sa dočítaš TU.

Okrem tých v tabuľke nižšie, sa lepšie platové ohodnotenie pripisuje redaktorkám, realitným maklérkam, marketingovým manažérkam a špecialistkám, veterinárnym lekárkam, compliance špecialistkám, asistentkám na vysokej škole, hlavným účtovníčkam, psychologičkám, štátnym poradkyniam, vedúcim recepcie ale aj recepčným či pokladníčkam. Dôležité je poznamenať, že nejde ultimátne o všetky firmy a prieskum nebol robený na vzorke mužov a žien z celej krajiny.

zdroj: profesia.sk/platy.sk

Zdroj: profesia.sk, SAV

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech