Prvá firma na Slovensku získala certifikát rovnosti platov medzi mužmi a ženami

  • Na Slovensku dosahuje rozdiel platov mužov a žien 18 %
  • Najviac žien obsadzuje pozície v školstve
  • Iba 1 z 10 žien je na vedúcej pozícii
PMI_Andrea_Gontkovičová
Andrea Gontkovičová, riaditeľka pre inovácie a rozvoj v spoločnosti Philip Morris. (Zdroj: Archív PMI)
  • Na Slovensku dosahuje rozdiel platov mužov a žien 18 %
  • Najviac žien obsadzuje pozície v školstve
  • Iba 1 z 10 žien je na vedúcej pozícii

Rodová rovnosť a empancipácia žien sú v 21. storočí ešte stále pálčivé témy. Ženy majú právo voliť, pracovať a slobodne sa rozhodovať rovnako ako muži, no stále pre ne neplatia rovnaké podmienky, aké platia pre mužov. A to najmä v zamestnaní. Na Slovensku tvorí rozdiel medzi platom mužov a žien 18 %.  Tieto skutočnosti majú svoje opodstatnenie vyplývajúce z rodových očakávaní ako napríklad materstvo či starostlivosť o členov rodiny.

Toto je liek na zmenšenie rozdielov medzi mužmi a ženami

Práve materstvo je najčastejším faktorom, ktorý brzdí ženy v kariérnom raste a pri obsadzovaní vedúcich pozícií väčšina firiem uprednostní skôr mužov. Tri roky materskej dovolenky spôsobujú aj to, že ženy musia čeliť nižšiemu počtu odpracovaných rokov, čo sa odrazí na ich výplatných páskach.

Mnohým ženám sa po materskej dovolenke nepodarí dostať na pôvodnú pozíciu a musia začínať na nižšom poste či v inej firme. Ženy zostávajú na materskej dovolenke častejšie než muži hlavne preto, lebo mužov spoločnosť ešte stále vníma ako živiteľov rodiny, ktorí sa majú starať skôr o zárobok ako o deti. Ide pritom o veľmi zastaralý a v dnešnej dobe v podstate nepoužiteľný koncept. Ak by na materskú dovolenku začali muži chodiť častejšie, platový rozdiel by sa výrazne znížil.

zdroj: Ilustračný obrázok (unsplash.com)

„Najnižšie rozdiely v platoch sú vo verejnej správe, v školstve, od materských škôl až po stredné školy, čo je spôsobené aj tým, že tam pracuje veľmi málo mužov. Principiálne platí, že najnižšie rozdiely sú pri najnižších zárobkoch. Naopak, najvýraznejšie sa rozdiely prejavujú u vysokoškolsky vzdelaných ľudí v riadiacich pozíciách a to najmä v podnikateľskom sektore. V riadiacich pozíciách v doprave, logistike a poštových službách bol tento rozdiel viac ako 50 % v neprospech žien, teda ženy dostávajú polovicu platov mužov,“ vyhodnotila riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR Oľga Pietruchová.

Lepší plat prinesie ženám aj správny výber školy

Na vedúcich pozíciách je vo firmách v rámci celej Európskej únie pritom iba 1 z 10 žien. Svoj vlastný biznis má 34,4 % žien a podnikať sa rozhodne začať 30 %. Problémom pritom sú aj školy, ktoré si ženy vyberajú. Aj napriek tomu, že v súčasnosti je v Európe viac žien s vysokoškolským vzdelaním než mužov, volia si štúdium nízko platených sektorov. Najviac z nich sa rozhodne študovať odbory ako sociálna práca či pedagogika. Ženy, naopak, chýbajú v IT a v iných technologických smeroch.

zdroj: Ilustračný obrázok (unsplash.com)

Ak by sa pokračovalo v súčasne nastavených iniciatívach za odstraňovanie rodových nerovností medzi mužmi a ženami, rovnosť by sa vo svete podarilo vyriešiť za 108 rokov. Vyplýva to z najnovšej štúdie Svetového ekonomického fóra.

„Tlak verejnosti je v tomto prípade čoraz silnejší a znižovanie nerovnosti medzi mužmi a ženami sa vo svete postupne zmierňuje. Na Slovensku sme, žiaľ, stále pozadu. Ženy pracujú na menej platených pozíciách, prevažne v školstve, zdravotníctve či v obchode. Oproti mužom majú v priemere takmer o 20 % nižšiu mesačnú mzdu,“ povedala analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.

Prvá firma na Slovensku má certifikát EQUAL-SALARY

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR každý druhý rok organizuje súťaž pre firmy s názvom Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Ambicióznym príkladom je spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o, ktorá prednedávnom ako prvá firma na Slovensku prijala certifikát EQUAL-SALARY udeľovaný švajčiarskou Equal Salary Foundation firmám, ktoré prešli hĺbkovým auditom spoločnosti PwC.

zdroj: Ilustračný obrázok (unsplash.com)

„Certifikát oceňuje podporu žien v ich kariérnom raste, prácu na odstraňovaní akýchkoľvek stereotypov a predsudkov a tvorbu pracovného prostredia vhodného pre ženy. Samozrejmosťou je rovné odmeňovanie mužov a žien. Aby sme dokázali naplniť našu víziu, potrebujeme pritiahnuť nové, ale aj udržať už existujúce talenty. Ako zamestnávateľ sa pohybujeme v globálnej konkurencii, preto musíme mať nastavené vysoké štandardy prístupu k zamestnancom,“ vysvetlila riaditeľka pre inovácie a rozvoj v spoločnosti Philip Morris Andrea Gontkovičová.

V praxi to znamená, že certifikované spoločnosti ponúkajú flexibilný pracovný čas, ktorý umožňuje ženám deliť svoj čas medzi kariéru a rodinu. Samozrejmosťou je rovné odmeňovanie mužov a žien.

Mnohé slovenské firmy si môžu od Philip Morris brať príklad, no veľa z nich má ešte stále čo robiť, aby dosiahli požadovanú rovnosť platov. Spoločnosť prezradila, že efektívnym opatrením sa u nich ukázalo zvýšenie príspevku počas materskej dovolenky a umožnenia čerpania materskej aj otcom.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech