Nie­ktorí ľudia by asi nemali mať prí­stup k tech­no­ló­giám

Ľudo Nastišin, sketcher.sk / 11. júla 2016 / Tech a inovácie

Možno by bolo na mieste, ak by nemal každý mož­nosť prí­stupu k tech­no­ló­giám.

Život ITč­kára je nie­kedy plný stra­ši­del­ných aktov voči tech­no­ló­gii, za všetky naprí­klad myš, ktorá neboli nikdy čis­tená alebo zaprá­šená zadná strana PC, ktorá vyzerá ako brada Santa Clausa. Pozri si výber tých “naj­lep­ších” poči­nov.

12
3456789101112131415161718sketcher_banner

zdroj: sketcher.sk, zdroj foto­gra­fií: mas­hable

Pridať komentár (0)