Nízkonákladová letecká spoločnosť pridáva z Viedne desiatky nových destinácií

  • Laudamotion spúšťa 21 nových liniek z neďalekého viedenského letiska
  • Začiatkom zimnej sezóny pribudnú lety napríklad do Švédska, Nórska či Holandska
  • Len dnes si pritom môžeš na lety uplatniť aj lákavý finančný bonus
wikipedia.org,unsplash.com
  • Laudamotion spúšťa 21 nových liniek z neďalekého viedenského letiska
  • Začiatkom zimnej sezóny pribudnú lety napríklad do Švédska, Nórska či Holandska
  • Len dnes si pritom môžeš na lety uplatniť aj lákavý finančný bonus

Len pred­ne­dáv­nom ír­ske níz­ko­ná­kla­dové aero­lí­nie Ry­anair pre­brali 100 % po­diel v ra­kús­kom le­tec­kom pre­prav­covi Lau­da­Mo­tion, ktorý je ná­stup­com firmy Niki. Vďaka to­muto kroku sme mali mož­nosť vy­užiť veľké vý­pre­daje le­te­niek do množ­stva zau­jí­ma­vých des­ti­ná­cií. Dnes sme sa do­zve­deli správu, ktorá ne­ne­chá bez úsmevu žiad­neho ces­to­va­teľa. Začiatkom zimnej leteckej sezóny, ktorá štartije približne v novembri 2019 pri­budne 21 no­vých le­tec­kých li­niek, a to priamo z ne­ďa­le­kej Viedne.

Na­stáva tak ob­rov­ská kon­ku­renčná vojna Lau­da­mo­tion (Ry­anairu), nie­len s os­tat­nými le­tec­kými spo­loč­nos­ťami pô­so­bia­cimi vo Viedni, ale aj s le­tis­kom v Bra­ti­slave. Predsalen, mnoho Slo­vá­kov dnes už nemá prob­lém s od­le­tom z Viedne, do kto­rej pre­má­vajú pra­vi­delné au­to­bu­sové spoje.

Každý zákazník, ktorý si rezervuje let na oficiálnej stránke Ryanair alebo v aplikácii Ryanair, dostane za každý let cestovný kredit v hodnote 5 eur. Promo akcia platí na rezervácie od 20. marca, do 00:00 do 21. marca, 14:00.

Ak si napríklad rezervuješ spiatočný let pre 3 osoby, dostaneš bonus 30 eur. Lety prevádzkované spoločnosťou Laudamotion sú označené číslom letu OE.

Cestovný kredit ti bude pripísaný na účet My Ryanair a je neprenosný. Tento kredit je platný 6 mesiacov a uplatniť ho môžeš len na lety Lauda. Maximálna výška cestovného kreditu na jednu rezerváciu je 100 €.

Zoznam liniek, ktoré pribudnú z Viedne:

Porto – Portugalsko

Lisabon – Portugalsko

Riga – Lotyšsko

Vilnius – Litva

Tel Aviv – Izrael

Agadir – Maroko

Alicante – Španielsko

Goteborg – Švédsko

Štokholm – Švédsko

Oslo – Nórsko

Edinburgh – Škótsko

Liverpool – Veľká Británia

Birmingham – Veľká Británia

Brusel – Belgicko

Bordeaux – Francuzsko

Alicante – Španielsko)

Marseille – Francuzsko

Münster – Nemecko

Eindhoven – Holandsko

Atény – Grecko)

Thessaloniki – Grecko

Sofia – Bulharsko

 

zdroj: ryanair.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK