Novin­ka od slo­ven­ské­ho InHi­ra robí zamest­ná­va­nie rých­lej­šie a jed­no­duch­šie

Alexandra Dulaková / 4. septembra 2015 / Lifehacking

Čoraz viac vecí sa voľ­ne a dostup­ne nachá­dza na inter­ne­te. My sami nie sme výnim­kou, väč­ši­na už má pro­fil mini­mál­ne na jed­nej sociál­nej sie­ti, kde si nás nemu­sia nájsť len naši zná­mi, ale aj poten­ciál­ni zamest­ná­va­te­lia (a úchy­li). Resu­mé a kla­sic­ký živo­to­pis sú pre­žit­ky sta­ro­mód­nej doby, a prá­ve pre­to sa vďa­ka InHi­ro job hun­ting pre­mie­ňa na nie­čo tak bež­né ako bro­wso­va­nie po inter­ne­te.

 

Slovenské InHiro už dlhšiu dobu uľahčuje ľuďom po celom svete hľadanie a ponúkanie práce. Vďaka ich vymoženostiam sa manažovanie pracovných ponúk stáva prehľadnejšie a dostupnejšie, pričom si užívatelia vytvárajú vlastnú sieť sľubných a vhodných ľudí, v ktorej sa dá ľahko orientovať. Lenže ešte vždy sa tieto práce prenechávajú HR oddeleniu, pretože ani manažovanie nových talentov nie je najjednoduchšie. Práve to chce InHiro v jeho novej Tipster verzii zmeniť a sprístupniť tak hľadanie zaujímavých ľudí každému. Predsa len, na skvelého zamestnanca môže natrafiť hocikto s internetovým pripojením.

 

 

 

V dnešnej dobre je najpravdepodobnejšie, že si ťa zamestnávateľ všimne cez tvoj Facebookový profil, blog, poprípade na LinkenIne. Nemusíš s ním pritom vôbec prísť do osobného kontaktu, dokonca ani nemusíš tušiť, že sa nad tebou v nejakom office práve rozmýšľa ako nad možným prírastkom do tímu. Stránku, na ktorej ťa niekto nájde, si musí v prehliadači uložiť a zapamätať, aby sa k nej mohol vrátiť – poprípade je posunúť niekomu kompetentnejšiemu. InHiro prišiel s nápadom, ako celý proces uľahčiť.

 

Tipster ti vo svojom browseri ti vytvorí záložku, na ktorú pri nájdení zaujímavého talentu stačí kliknúť – ako keby si si chcel do stránky vložiť záložku. Tá sa automaticky zaradí do databázy cieľových skupín, kde ju môže prehodnotiť a zvážiť každý, kto k nej má prístup a kto má vo veci slovo. Tým pádom by sa aj bežné surfovanie po internete mohlo ľahko zmeniť na nadviazanie pracovného kontaktu, pričom by sa z neho nestrácala potrebná formálnosť a profesionálny odstup, ktorý napríklad kradne komunikácia cez Facebook a jemu podobné sociálne média. InHiro Tipster je ideálny kompromis medzi profesionálnym prístupom a modernosťou internetovej doby.   

 

Zdroj: InHiro

  

Pridať komentár (0)