Nový bratislavský kampus ESETu dostáva reálne kontúry! Ministerstvo vyhlásilo aukciu na nákup pozemkov

  • Veľkolepé výskumné a vývojové centrum slovenského giganta je o krok bližšie ku realite.
collage
Eset / Youtube/Eset
  • Veľkolepé výskumné a vývojové centrum slovenského giganta je o krok bližšie ku realite.

Nedávno sme informovali o zámere ESETu postaviť v Bratislave vývojové centrum za 100 miliónov eur.

Kom­plex by mal vznik­núť v are­áli býva­lej vojen­skej nemoc­nice na Pat­rónke a jeho návrh vytvo­rilo archi­tek­to­nické štú­dio A11. Infor­mo­val o tom den­ník HN online, kto­rému CEO Richard Marko potvr­dil sumu 100 mili­ó­nov eur. Tie ESET plá­nuje pre­in­ves­to­vať len na samot­nej na stavbe objektu.

foto: ESET

O pozemok na Patrónke prebehla súťaž, ktorej výsledky malo ministerstvo vyhlásiť v pondelok. Očakávalo sa, že to bude spoločnosť Forespo Reality 10, ktorá vo štvrtom kole súťaže ponúkla najviac z troch zúčastnených firiem – 24 miliónov. ESET ponúkal o pol milióna menej.

No Richard Marko minulý týždeň oficiálne garantoval, že ESET bude ochotný ponúknuť minimálne rovnakú cenu ako víťaz. Ministerstvo mu to teraz aj umožní v licitačnej aukcii. ESET teda bude môcť dorovnať a navýšiť najvyššiu ponuku.

„Nemocnica sv. Michala, ako vyhlasovateľ súťaže, predĺžil lehotu na oznámenie výsledku súťaže do 15. mája 2017. Zároveň došlo k zmene podmienok a to doplnením vyhlásenia licitačnej aukcie,“ uviedla pre portál TREND Reality hovorkyňa Ministerstva vnútra SR Andrea Dobiášová.

foto: ESET

Tento krok ukazuje, že štát má záujem stomiliónovú investíciu ESETu v Bratislave udržať. Potvrdil to aj bratislavský primátor Ivo Nesrovnal. Firma totiž netají, že ponuky dostala aj na ďalšie lokality na Slovensku a v zahraničí.

„V najbližších dňoch sa stretávame s predstaviteľmi spoločnosti Eset, ktorým chceme pomôcť s umiestnením ich nového kampusu v Bratislave. Urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme si takúto investíciu v Bratislave udržali,“ uviedol Nesrovnal na svojom facebooku.

foto: ESET

Nový kampus ESETu má potenciál stať sa špičkovým centrom výskumu a vývoja na Slovensku. ESET rastie závratnou rýchlosťou a takéto centrum by Slovensko bezpochyby veľmi obohatilo.

foto: ESET

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech