ESET opäť expan­du­je. V Bra­ti­sla­ve chce posta­viť vývo­jo­vé cen­trum za 100 mili­ó­nov

Marianna Mikešová / 5. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: Eset

Jed­na z najús­peš­nej­ší­ch slo­ven­ský­ch firiem s nad­ná­rod­ným vply­vom opäť doka­zu­je svo­ju veľ­kosť. Pre roz­voj svoj­ho ino­va­tív­ne­ho biz­ni­su chce na Slo­ven­sku posta­viť veľ­ko­le­pé vývo­jo­vé a výskum­né cen­trum.

Komplex by mal vzniknúť v areáli bývalej vojenskej nemocnice na Patrónke a jeho návrh vytvorilo architektonické štúdio A11. Informoval o tom denník HN online, ktorému CEO Richard Marko potvrdil sumu 100 miliónov eur, ktoré ESET plánuje preinvestovať len na samotnej na stavbe objektu.

Spoločnosť zaoberajúca sa vývojom bezpečnostného softvéru už zverejnila prvé vizualizácie komplexu, ktorý vyzerá skutočne megalomansky a pozostáva z niekoľkých poschodových budov s kruhovým pôdorysom. Niektoré z nich na vrchu zdobia zelené plochy, ktoré sú dnešným eko trendom v urbanistickej architektúre.

Foto: Eset

Nový objekt by mal slúžiť na vlastné výskumné aktivity spoločnosti a mal by vytvoriť priestory pre takmer 1 a pol tisíca zamestnancov. Súčasťou bude teda určite aj nábor nových pracovníkov a s tým spojené povzbudenie pracovného trhu. Konkrétny objekt si vraj ESET vyhliadol už vlani, no Ministerstvo vnútra zrušilo verejnú súťaž. Teraz, zdá sa, mu už nič nebráni v ceste.

Podobné technologické centrá ESET vybuduje aj v Brne a v Žiline, kde už rozbieha nábor zamestnancov. Žilinské centrum tak čoskoro doplní pobočky v Bratislave a Košiciach. Je zrejmé, že spoločnosť si vyberá práve mestá s veľkou koncentráciou študentov IT odborov, ktorí poslúžia ako budúca pracovná sila.

Foto: Eset

Len nedávno táto nadnárodná firma rozšírila svoje pôsobenie aj do Montrealu v Kanade a Jasy v Rumunsku.Technologický líder má už dnes pobočky napríklad v Prahe, Mníchove, Toronte, San Diegu, Sydney či SIngapure.

ESET expanduje obrovskou rýchlosťou a každý rok otvára niekoľko nových pobočiek. Je len potešujúce, že jedna z najrýchlejšie rastúcich technologických spoločností a najúspešnejších bezpečnostných IT spoločností v Európe vznikla práve na Slovensku.

Foto: Eset

 

 

Pridať komentár (0)