Nový Mic­ro­soft Offi­ce je už na ces­te

Lukáš Gašparík jr. / 3. februára 2015 / Tools a produktivita

Mic­ro­soft na nedáv­nej kon­fe­ren­cii potvr­dil, že nový Offi­ce 2016 môže­me oča­ká­vať už v dru­hej polo­vi­ci toh­to roku, pri­čom tes­to­va­cej ver­zie by sme sa mali doč­kať samoz­rej­me skôr.

 

Dosť veľké zmeny sa týkajú dizajnu nového Officu, v ktorom doterajšie svetlé menu nahrádza o niečo tmavší motív. Presný zoznam noviniek je však vzhľadom k času, ktorý ešte zostáva k samotnému launchu nejasný. Avšak niektoré zdroje hovoria o tom, že napríklad Excel, by mal ponúknuť funkciu "odhad", na základe ktorej vám Excel podľa minulých dát bude vedieť predpovedať vývoj. 

 

 

Po dlhom čase tak môžeme očakávať výraznejšie zmeny a novinky v Microsoft Office. Microsoft tento krát poteší aj používateľov produktov Apple, pretože simultánne s PC verziou by mal launchnúť aj Mac verziu.

Vyzerá to, že Microsoft sa opäť stavia na nohy a chce útočiť kvalitnými produktmi.

 

 

 

 

zdroj: zive.cz

Pridať komentár (0)