Nový vir­tu­ál­ny ope­rá­tor by Goog­le!

Marek Schwarz / 24. januára 2015 / Tools a produktivita

Vyš­šia rých­losť za niž­šie ceny, to chce Goog­le pri­niesť ame­ric­kým tele­fo­nis­tom. Pod­ľa den­ní­ka Wall Stre­et Jour­nal je už hoto­vou vecou, že inter­ne­to­vá jed­nič­ka pod­pí­sa­la doho­du s tamoj­ší­mi ope­rá­tor­mi čís­lo tri a šty­ri, teda šprint a T-Mobi­lom. Pod pra­cov­ným náz­vom Nova Goog­le chce Goog­le vytvo­riť vir­tu­ál­ne­ho mobil­né­ho ope­rá­to­ra, kto­rý bude využí­vať veľ­ko­ob­chod­ný­ch ponúk sie­ťo­vý­ch ope­rá­to­rov a tie bude pre­dá­vať svo­jim zákaz­ní­kom za výhod­nej­ší­ch pod­mie­nok.

 

Google už s poskytovaním sieťových služieb má veľké skúsenosti. V niekoľkých amerických mestách stavia gigabitovú optiku, v domovskom Mountain View rozširoval Wi-Fi, internet chce dostať do Afriky a pomocou balónov, dronov a satelitov plánuje bezdrôtovo pokryť celú planétu. Vo všetkých prípadoch si ale sieť staval sám, mal nad ňou plnú kontrolu. V prípade mobilných sietí by bol sám iba zákazníkom, ktorý si nemôže podľa chuti upravovať sieť, ako potrebuje.

Denník The Information naznačuje, že má Google veľké plány s predajom telefónov. V Amerike jasne vedú dotované prístroje od operátorov, ktoré sú zaplnené rôznymi aplikáciami od výrobcu. Ak by bol Google Nova, mohol by predávať čisto Android telefóny podobné Nexusom alebo projektu Silver. Teoreticky by v prípade viacerých zmlúv s operátormi mohol ponúknuť virtuálnu SIM kartu, kde operátor bude iba nainštalovaným softvérom. Podobne sa o to snaží konkurencia, iPady vlani dostali tzv. Apple SIM.

Tak už len počkať na to kedy Google urobí deal s jedným zo slovenským operátorov, ale to už sa skôr dočkáme UBER na slovensku ako projektu NOVA. 

zdroj: wallstreetjournal.com, newsy

Pridať komentár (0)