Ocenenia Vedec roka: Jeden z víťazov skúmal rozklad škrupinky vajíčka, ďalší očaril NATO

  • Dnes boli odovzdané ocenenia tým najlepším vedeckým pracovníkov, akých Slovensko v súčasnosti má
  • V 22. ročníku ankety Vedec roka SR bola opäť ocenená pätica výnimočných výskumných a vedeckých pracovníkov z rôznych sfér
amplitude-magazin-1428357-unsplash
Unsplash
  • Dnes boli odovzdané ocenenia tým najlepším vedeckým pracovníkov, akých Slovensko v súčasnosti má
  • V 22. ročníku ankety Vedec roka SR bola opäť ocenená pätica výnimočných výskumných a vedeckých pracovníkov z rôznych sfér

Okrem filmových hviezd či kúzelných hlasov spevákov je na mieste oceňovať aj prácu tých, ktorí sa na titulkách bulvárnych časopisov neobjavujú tak často. A preto už 22 ročníkov u nás funguje ocenenie Vedec roka SR, ktorého cieľom je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť tie najvýznamnejšie osobnosti domáceho vedeckého života, ako aj ich najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume.

V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca si dnes ocenenie prevzali páni, ktorí pracujú v rôznorodých oblastiach.

Vedcom roka sa stal Doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD., ktorý sa venuje odboru anorganickej chémie a nanomateriálom a patrí medzi špičku slovenskej vedeckej obce. Stovky jeho vedeckých publikácií majú medzinárodný ohlas a je vedúcim špičkového vedeckého tímu TRIANGEL (Tím pRe špIčkový výskum ANorGanických matEriáLov). Zjednodušene si ocenenie zaslúžil za významný vedecký prínos v oblasti zachytávania skleníkového plynu CO2.

zdroj: Pexels

Mladým vedeckým pracovníkom roka je RNDr. Matej Baláž, PhD., ktorého odborom je mechanochémia (environmentálne prijateľná metóda pre prípravu nanomateriálov). Ocenenie získal za množstvo publikácií a inovačný prínos za rok 2018, pričom práve on je ťahákom z nášho titulku.

Počas doktorandského štúdia sa venoval mechanochemickému spracovaniu odpadu na báze vaječnej škrupinky, ktorý patrí medzi najrozšírenejšie prírodné odpady a vytvára sa v obrovských množstvách každodennou konzumáciou a spracovaním vajec v potravinárskom priemysle. Dokázal, že mletím možno pripraviť nanoškrupinku a zvýšiť adsorpčnú schopnosť proti iónom toxických kovov z modelových roztokov aj z priemyselnej odpadovej vody.

Technológom roka sa tentokrát stal Ing. Jozef Zohn, ktorého oblasťou pôsobenia je strojárstvo, konkrétne výrobné technológie a technológie zvárania oceľových konštrukcií. Významné ocenenie mu prinieslo zavedenie technológie zvárania trojzložkovým plynom pri zhotovovaní oceľových konštrukcií a jedinečný prínos v oblasti technológie zvárania na Slovensku. Aktívne sa venuje podnikateľskej, prednáškovej činnosti, ale aj neziskovému sektoru.

zdroj: Pexels

Veľkou témou dneška je aj automatizácia, a práve s ňou ocenenie Inovátor roka získal prof. Ing. Ján Piteľ, PhD. Je uznávaným odborníkom v oblasti procesnej automatizácie a riadenia strojov a procesov a v rámci svojej dlhoročnej vedeckovýskumnej činnosti riešil viacero projektov zameraných na výskum a vývoj manipulačných zariadení na báze pneumatických umelých svalov, riadenia výroby a dodávky tepla, riadenia spaľovacích procesov biomasy a pod. Odbornú komisiu najviac zaujali jeho inovatívne technické riešenia v oblasti automatizácie a riadenia strojov a procesov chránené patentmi a úžitkovými vzormi.

Nuž a poslednou kategóriou je medzinárodná spolupráca. Osobnosť medzinárodnej spolupráce sa stal prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD., ktorého oblasťou pôsobenia je kryptológia (veda o utajení obsahov správ), algebra a teória čísel. Je to pán, vďaka ktorému sa o Slovensku za hranicami opäť vie o niečo viac. Je dlhodobo úspešný v získavaní zahraničných grantov a na svoje konto si pripísal dokonca ocenenie vedeckého programu NATO Veda pre mier a bezpečnosť ako „Najlepší projekt NATO za posledných desať rokov v oblasti kybernetickej bezpečnosti“.

Zdroj: TS

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech