Ochráňte svoj startup: #1 Ako na autorské práva

  • Na začiatku každého úspešného projektu je vždy jedinečná myšlienka. Je to najcennejší kapitál, ktorý je potrebné chrániť od samého začiatku tak, aby ste zo svojho nápadu profitovali len vy a nie špekulanti, ktorí chcú využiť príležitosť, aby na vašej myšlienke len zarobili. Preto je treba už na začiatku venovať ochrane vášho nápadu dostatočnú pozornosť. Postupne budeme prinášať články, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v právnych pojmoch a ukážu cestu, ako si ochrániť svoj projekt od nápadu až po jeho realizáciu.
image_1425219015.jpeg
  • Na začiatku každého úspešného projektu je vždy jedinečná myšlienka. Je to najcennejší kapitál, ktorý je potrebné chrániť od samého začiatku tak, aby ste zo svojho nápadu profitovali len vy a nie špekulanti, ktorí chcú využiť príležitosť, aby na vašej myšlienke len zarobili. Preto je treba už na začiatku venovať ochrane vášho nápadu dostatočnú pozornosť. Postupne budeme prinášať články, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v právnych pojmoch a ukážu cestu, ako si ochrániť svoj projekt od nápadu až po jeho realizáciu.

 

V prvej časti sa venujeme autorským právam.

Každý startupista sa pri developmente svojho IT startupu skôr, či neskôr, stretne s pojmom autorské právo. Práve autorské právo má chrániť jeho softvér pred zneužitím inými osobami a zabezpečiť, aby jeho unikátnu myšlienku, či nápad, neukradol niekto iný. Ako to teda s autorským právom na Slovensku funguje.

 

Autorské dielo je na Slovensku chránené zákonom, a to konkrétne zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Autorským dielom sa váš softvér stáva až momentom jeho naprogramovania, teda vtedy, keď je váš nápad, či myšlienka, prenesená do formy počítačového programu. Chránený však NIE JE samotný kód, ale výsledná funkcionalita, jednotlivé postupy a funkcie programu jednotlivo a spolu. Rovnako, ako pri knihe, kde nie sú chránené písmená a slová knihy, ale výsledný obsah – postavy, dej a iné charakteristické črty literárneho diela.

 

 

Aby váš softvér bol chránený na Slovensku, nie je potrebné jeho existenciu nikde registrovať. Je jednoducho chránený od momentu jeho prenesenia do formy počítačového programu. Vďaka tomu, že je počítačový program na Slovensku chránený ako autorské dielo, je zároveň chránený aj medzinárodne, na základe rôznych medzinárodných zmlúv na ochranu autorských diel, ktorých účastníkom je Slovenská republika.

 

Autorom programu, ako autorského diela je vždy fyzická osoba, ktorá ho vytvorila. Ak program vytvorilo spolu viacero autorov, tak majú právo k tomuto dielu všetci spoločne a nerozdielne. Autori majú najmä právo označiť dielo svojim menom, alebo pseudonymom, alebo ho neoznačiť a tiež právo rozhodnúť o jeho zverejnení. Tieto práva sú osobné, majú ich len autorinemôžu sa ich vzdať, ani ich previesť na iného.

 

Aby autor mohol dielo aj komerčne využiť a nakladať s ním, má k dielu aj majetkové práva, medzi ktoré patrí najmä právo vytvoriť rozmnoženinu diela, dielo alebo rozmnoženinu rozširovať, spracovať, upravovať a modifikovať, alebo inak používať. Tieto práva patria štandardne autorom diela, avšak je možné, aby tieto oprávnenia mali od začiatku, alebo neskôr nadobudli aj iné osoby, ako autor diela. Napríklad váš startup.

 

 

Keďže softvér je autorským dielom, každá osoba, ktorá sa podieľa na jeho vytvorení je zároveň jeho autorom. Preto je nevyhnutné mať s každým autorom diela riadne usporiadané vzťahy, najmä ak ide o softvér, ktorý pre váš startup realizuje.

Nabudúce si povieme viac o zmluvách o vytvorení diela, licenčných zmluvách a zamestnaneckých dielach.

 

Autor: Michal Martinák, advokát – Fox Martens, advokátska kancelária

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech